РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНОМОВНИХ МЕМІВ У КІБЕРПРОСТОРІ

M. V. Zabotnova, O. V. Bohdanova

Анотація


Стаття присвячена дослідженню мемів як ключових аспектів взаємодії під час мережевого спілкування. Автор висвітлює їх комунікативні особливості та специфіку формування. Стаття бере за основу взаємодію інтернет-користувачів у сучасних соціальних мережах та вибірку найуживаніших мемів. Робота розглядає окремі складові мемів – зображення, відео, мотиватори та демотиватори. Автор наголошує, що актуальність роботи полягає у швидкому та безконтрольному розвитку соціальних мереж, які є основним джерелом та середовищем використання мемів, та їх малодослідженості саме в процесі україномовного спілкування. Стаття ставить за мету виокремити основні принципи утворення україномовних мемів та скомпонувати особливості їх реалізації, які стануть основою майбутніх досліджень.

Ключові слова: мем, кіберпростір, комунікація, інтернет-чат, соціальні мережі, мотиватори, демотиватори.

 

The article is devoted to the analysis of memes, as a key aspect of interaction in chatrooms. The author highlights the communicative specificity of memes in cyberspace. The article is based on the interaction among Internet users in modern social networks, on the sample of the widespread memes. The work examines the definite units of memes, such as: pictures, videos, inspirational posters and demotivational posters. The author puts a stress on the actuality of a work due to the speed and uncontrolled development of social networks communication, which are endless source and area of memes, and its narrow exploring especially in the process of the Ukrainian interaction. The article’s goals are to set the main principles of the Ukrainian-speaking memes’ forming and to describe key features of their implementation which will serve as a basic for future researches. It highlights the specificity of the Ukrainian-speaking memes’ usage and underlines the importance of its being analyzed due to the growing interest in the lexical, grammatical, phonetical, semantical and other aspects of the Internet interaction. The author shows up the main principles of memes forming and examines this phenomenon observing the examples from two languages – English and Ukrainian. Moreover, the article presents issues which are turned to the comparison of the memes forming and the influence the English language has on the Ukrainian one.

Key words: meme, cyberspace, Internet chatroom, communication, social network, interaction, inspirational poster, demotivational poster.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Заботнова М. В. The Role of Memes in the World of Developing Internet Communication. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Вип. 30. Том 2. Серія ≪Філологія≫. Одеса, 2017. С. 154-156.

Чернікова О. І. Вербальний, невербальний та комплексний меми: клаcифікація за способом подання та сприйняття інформації в інтернет-середовищі (на матеріалі англомовних кіномемів). Науковий вісник КНЛУ. Том 18. № 1.Серія філологія. Київ, 2015. С. 151-155.

Crystal David.A little book of language. Yale University Press. GB, 2011. P. 192.

Dawkins Richard. The Selfish Gene. 30th Anniversary Addition. Oxford University Press. GB, 2006. P. 192.

Rushkoff Douglas. Present Shock: When Everything Happens Now. Published by the Persian Group.USA, 2014. 305 p. URL: http://www.corner-college.com/udb/cproF0AzEyPresent_Shock.pdf
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1203321

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.