НІМЕЦЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СФЕРАХ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

В. В. Скачкова

Анотація


Темою статті є особливості пристосування та функціонування німецьких лексичних запозичень у сферах економіки та торгівлі в сучасній українській мові. У статті аналізуються історичні контакти між українцями й німцями та досліджуються наслідки цих контактів, тобто німецькі слова, що надходили в українську мову як усним, так і писемним шляхом. У статті також виділено корпус зазначених запозичень, здійснено поділ на предметно-тематичні мікрогрупи і вивчено їхній генетичний склад. Певна увага приділена шляхам пристосування німецьких запозичень до системи мови, що їх прийняла.

Ключові слова: запозичення, мовні контакти, економіка, торгівля, предметно-тематичні мікрогрупи, генетичне джерело, історичне джерело, пристосування.

 

The article is concerned with German lexical borrowings in the Ukrainian Language in the field of economy and trade. The article gives a detailed account of historical contacts between Ukrainians and Germans and points out that German borrowings entered the Ukrainian language orally or in writing as a result of these contacts. The German lexical borrowings in the field of economy and trade are divided into topical microgroups and analysed from the perspective of genetic origin to specify if they originate from German genetically or historically. The article also touches on the adaptation of German lexical borrowings to the system of the Modern Ukrainian Language at different layers.

Key words: borrowings, language contacts, economy and trade, topical microgroups, genetic origin, historic origin, adaptation.


Повний текст:

PDF

Посилання


ЕСУМ: Етимологічний словник української мови. Т.1 – 2. К.: Наукова думка, 1982 – 1985.

ІУМ: ЛФ – Історія української мови. Лексика і фразеологія / Відп. ред. Русанівський В.М. К.: Наукова думка, 1983. 739 с.

Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині XIX – на початку XX ст. Харків: Вища школа, 1985. 152 с.

СІС: Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. К.: Гол. ред. Укр. Рад. Енциклопедії, 1985.

СКЧ: Кузеля З., Чайковський М. Словар чужих слів . Чернівці, 1910. 365 с.

СУМ: Словник української мови: В 11 т. К.: Наук. думка, 1970 – 1980.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242799

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.