ЯВИЩЕ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТРЕВЕЛОГАХ

Є. С. Моштаг

Анотація


Актуальність дослідження обумовлена трансформаціями суспільства, пов’язаними з глобалізаційними процесами. Метою роботи є виявлення типів, форм та основних функцій інтермедіальних елементів у сучасних українських тревелогах. У результаті дослідження з’ясовано, що основною мовною формою втілення інтермедіальних елементів є порівняння. Їхньою функцією є як експресія, так і комізм. Доведено, що інтермедіальність установлює зв’язки тревелогу з текстовим і взагалі культурним простором.

Ключові слова: інтермедіальні елементи, тревелог, мовна форма, глобалізаційні процеси, експресія.

 

The topicality of the study is due to the transformations of society associated with globalization processes. The purpose is to identify types, forms and basic functions of intermedial elements in modern Ukrainian travelogues. As a result of the study, it is found out that the main linguistic form of the embodiment of intermedial elements is the comparison. Intermedial elements, which are mostly descriptive language designs, are also used as a result of the other semiotic systems objects transcoding into the text form (most often visual ones: sculptures, paintings, cinema). They mainly perform an expressive function on the basis of comparison by similarity or contrast. Occasionally, they have purely informative content. It is proved that intermediality establishes links between the travelogue and the text and general cultural space. Due to the fact that the development of globalization processes causes travel to become more and more commonplace for Ukrainians, the linguistic analysis of texts of this type will further increase understanding of the language images of countries and peoples and the linguistic personality of a person who studies them, which is a perspective for further studies in this direction.

Key words: intermedial elements, travelogue, linguistic form, globalization processes, expression.

 

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Вайсштайн У. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія / За заг. ред. Дмитра Наливайка. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. С. 391–410.

Вислоух С. Література й візуальний образ. Простір структурної спільності мистецтв. Теорія літератури в Польщі: антологія текстів. К.: ВД «КиєвоМогилянська академія», 2008. С. 309—321.

Воронина Л. У пошуках Оґопоґо. [Нотатки навколосвітньої мандрівниці]. Київ: Нора-Друк, 2010. 176 с.

Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва. К.: Наукова думка, 2008. 544 с.

Гримич М. Бранзолія: Подорожні записки. К.: Дуліби, 2015. 156 с.

Карпа І. Baby travel. Подорожі з дітьми, або Як не стати куркою. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. 208 с.

Лессінг Г. Е. Лаокоон, або Про межі малярства й поезії. К.: Мистецтво, 1968. 290 с.

Мочернюк Н. Д. Художній простір у контексті інтермедіальності (поезія та образотворче мистецтво). Питання літературознавства: науковий збірник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. Вип. 87. С. 219–229.

Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь компаративістики. Літературна теорія і компаративістика. Харків: Акта, 2006. 366 с.

Олендій Л. Mia Italia. Львів: АРС, 2012. 180 с.

Просалова В. Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури. Донецьк: ДонНУ, 2014. 154 с.

Рисак О. Мелодії і барви слова: Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі кінця XIX –початку XX ст. Луцьк: Надстир’я, 1996. 98 с.

Роздобудько І. Мандрівки без сенсу і моралі. К.: Нора-друк, 2011. 192 с.

Циховська Е. Теоретичні дилеми поняття інтермедіальності. Слово і час, 2014. № 11. С. 49–59.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242899

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.