«МІЙ ДИРДИР». ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА В МАЛІЙ ПРОЗІ АНДРІЯ БОНДАРЯ

І. Р. Процик

Анотація


Проаналізовано футбольну лексику, зафіксовану в малій прозі зі збірок «І тим, що в гробах» і «Морквяний лід» сучасного українського письменника Андрія Бондаря. Актуальність дослідження полягає у спробі максимального використання для аналізу футбольного дискурсу всіх можливих джерел функціювання футбольної лексики, у тім і художніх текстів. Відібрано фрагменти творів Андрія Бондаря, у яких вжито футбольну лексику, покласифіковано її за тематичним принципом, розкрито семантику цих номінацій, з’ясовано, наскільки розмаїто представлено футбольний дискурс у художніх творах сучасного українського автора.

Ключові слова: український футбольний дискурс, художній текст, українська футбольна лексика, тематичні групи.

 

The article deals with the Ukrainian football lexicon found in the small prose and essays from the collections «To those in the tombs» and «Carrot ice» by modern writer Andriy Bondar. The topicality of the research is to try to maximize the use of all possible sources of football lexicon functioning including fiction texts for consideration Ukrainian football discourse. Fragments of works by Andriy Bondar, where the lexicon of football is used, are selected, names are classified according to the thematic principle, semantics of these football nominations is revealed. As a result of the conducted analysis we found out that the football lexicon in the texts of Andriy Bondar represents following thematic groups: names of football game, names of football match, types of football matches, names of football teams and their nicknames, names of players and those involved in football, the names of the football pitch and its parts, football inventory, titles of game regulations, the names of the strategy and tactics in football, the names of the elements of football game and actions of players, the names of football tournaments and the stages of their conduct, titles of matches, tournaments and titles of winners, names of supporters and their support of the team. The analysis showed that football discourse in Andriy Bondar’s works is presented very diversely, lexemes from all the most important thematic groups of football lexicon are used, being the evidence that the author is aware with football realities and the appearance of football themes in his writings is not accidental, because, as Andriy Bondar admits in one of the essays: «... I was in a football section from eight to fifteen years. For the whole seven years of my life I was seriously planning to become a footballer».

Key words: Ukrainian football discourse, artistic writing, Ukrainian football vocabulary, thematic groups.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар А. І тим, що в гробах: мала проза. Львів, 2016. 176 с.

Бондар А. Морквяний лід. Збірка. Київ, 2012. 208 с.

Процик І. Відображення мовної картини світу футбольних фанатів у художніх творах сучасних українських письменників. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. Дніпро, 2017. Вип. 23(1). С. 155–164.

Процик І. «Футбол, серед іншого, є чесною грою». Футбольна лексика в есеїстиці Оксани Забужко. Серце чистеє, думка чесная…: Збірник наук. праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. Львів, 2018. С. 328–343.

Процик І. «Яксяфутболістисправують на поліз бальоном»: футбольна лексика в сучасних гумористичних текстах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 44 (5). С. 270-275.

Струганець Ю. Функціонування футбольної лексики у художній мові. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 20. С. 122–124. URL: http://rmuphdpu.webnode.com.ua (розділ «Наукові конференції»).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242913

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.