ДОРОБОК ОЛЬГИ МУРОМЦЕВОЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Н. М. Карікова

Анотація


У статті висвітлено науковий доробок професора О. Муромцевої в галузі культури української мови. Проаналізовано найбільш вагомі праці вченої, присвячені внормуванню сучасної української літературної мови. З’ясовано, що вся науково-педагогічна діяльність О. Муромцевої була спрямована насамперед на вивчення живої української мови, на дослідження мови українських письменників-класиків, а також на захист і плекання українського слова.

Ключові слова: О. Муромцева, культура мови, унормування, українська літературна мова.

 

Scientific works of professor O. Muromtseva in the field of culture of the Ukrainian language are covered in article. The most significant works of the scholar dedicated to the standardization of modern Ukrainian literary language are analyzed. Our attention was drawn of O. Muromtseva’s works in the field of language culture because this aspect of her scientific heritage isn’t rather studied for today. Investigating the question of the culture of the language, O. Muromtseva was convinced that the interrelation between language and nationality was a real and powerful weapon both for revival and, on the contrary, for the destruction of any nation. That is why the professor saw the leading activity of the Department of Ukrainian Studies (created in 1992 by the order of the Ministry of Education and Science at all leading universities of Ukraine) in raising the general cultural level of students, including the culture of the Ukrainian language, because the level of national-patriotic consciousness of youth depends on this. The mentioned problems and caused the relevance of our research. The purpose of the article is to provide a detailed analysis of the scientific works of O. Muromtseva devoted to language standardization. It is also clear that the scientific-pedagogical activity of O. Muromtseva was aimed primarily at the study of the alive Ukrainian language, at the study of the language of Ukrainian writers-classics, at the protect and cultivate the Ukrainian word.

Key words: O. Muromtseva, standardization of the Ukrainian literary language, the Ukrainian literary language.


Повний текст:

PDF

Посилання


Листування між подружжям Муромцевих і Юрієм Шевельовим (1990-2000 рр.). Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Харків : ХІФТ, 2014. Т. 15. С. 321-404.

Муромцева О. Г. Дієслівні складення у мові Панаса Мирного. Культура слова. 1976. Вип.10. С. 38-45.

Муромцева О. Г. До проблеми престижу мови. Мова і культура: 6-а міжнародна конф. Київ: Collegium, 1998. Т. 3. С. 72-73.

Муромцева О. Г. З історії слова «письменник». Культура слова. 1985. Вип. 29. С. 75-78.

Муромцева О. Г. «Змагатися», «змагання» (з історії слововживання). Питання мовної культури. 1967. Вип. 1. С. 25-29.

Муромцева О. Г., Жовтобрюх В. Ф. Культура мови вчителя: Курс лекцій. Харків: Гриф, 1998. 208 с.

Муромцева О. Г. Нове в значенні слова «салон». Культура слова. 1988. С. 47-49

Муромцева О. Г. Складні слова чи префіксальні утворення? (Про утворення з пів-, напів-, полу- в сучасній українській мові). Культура слова. 1979. Вип. 16. С. 48-56.

Муромцева О. Г. Тенденції розвитку словникового складу української літературної мови (кінець 80-х-90-ті рр.). Життєсвіт Учителя і Друга : Збірник матеріалів ІІІ Муромцевських читань на пошану доктора філол.наук, проф. Муромцевої О. Г. Харків: Монограф, 2013. С. 63-71.

Муромцева О. Г. Як ми починали… Життєсвіт Учителя і Друга : Збірник матеріалів ІІІ Муромцевських читань на пошану доктора філол. наук, проф. Муромцевої О. Г. Харків: Монограф, 2013. С. 5-10.

Муромцева О. Г. Як утворюються розмовні слова. Культура слова. 1980. Вип. 18. С. 68-72.

Стасевський С. Б. На сторожі рідного слова. Життєсвіт Учителя і Друга: Збірник матеріалів ІІІ Муромцевських читань на пошану доктора філол.наук, проф. Муромцевої О. Г. Харків : Монограф, 2013. С. 33-35.

Трифонов Р. А. Праці Ольги Муромцевої в контексті вивчення мови української публіцистики. Життєсвіт Учителя і Друга : Збірник матеріалів ІІІ Муромцевських читань на пошану доктора філол. наук, проф. Муромцевої О. Г. Харків: Монограф, 2013. С. 134-144.

Черемська О. С., Жовтобрюх В. Ф. З любов’ю до слова, до людей у серці. Життєсвіт Учителя і Друга: Збірник матеріалів ІІІ Муромцевських читань на пошану доктора філол. наук, проф. Муромцевої О. Г. Харків: Монограф, 2013. С. 85-105.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242953

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.