РЕЦЕНЗІЯ на монографію Н. В. Кутуза. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект

З. О. Валюх

Анотація


Дослідження комунікативного впливу дедалі більше зацікавлюють сучасних учених, проте переважно вони торкаються якогось одного аспекту сугестійних інтеракцій та є фрагментарними за своєю природою, що визначає необхідність комплексного підходу до кваліфікації зазначеного феномену в його проекції на специфіку актуальних дискурсивних сегментів, увиразнюючи тим самим актуальність монографічної праці Н. В. Кутузи, присвяченої комунікативному впливу реклами. У рецензованій монографії здійснено всебічний аналіз впливових домінант рекламного мегадискурсу з використанням цілого спектру традиційних і новітніх наукових напрямів. У дисертаційній роботі п. Кутузи синтезовано досягнення низки наукових парадигм для виокремлення впливових домінант різних жанрів рекламного дискурсу. Авторкою розглянуто теоретичні засади визначення комунікативного впливу в різних науках, зокрема в соціальних, природничих і гуманітарних, що дало змогу всебічно розглянути цей феномен і запропонувати й чітко виокремити критерії аналізу впливу за загальним змістом повідомлення, формою вираження, умовами передання, механізмами впровадження та побудови.


Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1243001

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.