МОТИВ «ЗАКИНУТОСТІ» ОСОБИСТОСТІ В ДИСГАРМОНІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ І. БАГРЯНОГО «ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД ПРІРВОЮ» ТА «САД ГЕТСИМАНСЬКИЙ»)

І. В. Романова

Анотація


У романах І. Багряного «Людина біжить над прірвою» та «Сад Гетсиманський» «закинутість» особистості в дисгармонійне середовище стає еквівалентною відчуттю людини, яка втратила опору, підґрунтя, а тому її стан можна визначити таким поняттям, як дезорієнтація. Як показало дослідження, цю «безпритульність» варто тлумачити як черговий і доволі очікуваний етап українського національного «безчасся». Утім, за художньою логікою романів, таку ситуацію варто розглядати не як глухий кут, а як можливість випробувати свій внутрішній ресурс.

Ключові слова: «закинутість», «безпритульність», дисгармонія.

В романах И. Багряного «Человек бежит над пропастью» и «Сад Гефсиманский» «заброшенность» личности в дисгармоничную среду является эквивалентной ощущению человека, утратившего опору, почву, поэтому его состояние можно определить таким понятием, как дезориентация. Как показало исследование, эту «бездомность» следует толковать как следующий и довольно ожидаемый этап украинского национального «безвременья». Но, согласно художественной логике романов,  такую ситуацию следует рассматривать не как тупик, а как возможность испытать свой внутренний ресурс.

Ключевые слова: «заброшенность», «бездомность», дисгармония.

In the I. Bahryany’s novels «A man runs over a precipice» and «GardenofGethsemane» «settlement» of the person in disharmonious environment becomes the equivalent feeling of a man who lost his reliance, foundation, and therefore it is possible to determine the state with such term as disorientation. The research showed that this «homelessness» should be interpreted as another and quite expected stage of Ukrainian national «timelessness». However, according to the logic of artistic novels, such situation should not be seen as a dead end, but like an opportunity to test their internal resources.

Keywords: «settlement», «homelessness», disharmony.


Повний текст:

PDF

Посилання


Багряний І. Вибрані твори. У 2 т. Т. 2. [Людина біжить над прірвою : роман ; Огненне коло : повість ; Розгром : повість-вертеп ; Чому я не хочу вертатись до СРСР? ; Україна біля Тихого океану] / Іван Багряний ; [упоряд. О. Коновал, О. Шугай ; за ред. О. Шугая ; худ. оформл. В. Василенка]. – К. : Юніверс, 2006. – 704 с.

Багряний І. Сад Гетсиманський / Іван Багряний. – К. : Наук. думка, 2005. – 548 с. – (Бібліотека школяра).

Сподарець М. П. Іван Багряний – письменник і громадянин (До дев’яносторіччя з дня народження)/М. П. Сподарець. – Х.: ХДУ, 1996. – 104 с.

Шугай О. Одіссея української людини, або джерела епічного мислення Івана Багряного / Олександер Шугай // Багряний І. Вибрані твори. У 2 т. Т. 1. [Буйний вітер.

Маруся Богуславка : роман ; Держіть поїзд! : уривок] / Іван Багряний ; [упоряд. О. Коновал, О. Шугай ; за ред. О. Шугая ; худ. оформл. В. Василенка]. – К. : Юніверс, 2006. – С. 5–78.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.