МОТИВ КУКЛЫ-АВТОМАТА В РОМАНАХ Ф.СОЛОГУБА «ТЯЖЕЛЫЕ СНЫ» И «МЕЛКИЙ БЕС» (ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Л. В. Гармаш

Анотація


У статті аналізується мотив ляльки-автомата на матеріалі двох романів Ф.К. Сологуба – «Важкі сни» і «Дрібний біс». Встановлено зв’язок цього мотиву з традицією романтизму. Проводяться паралелі між романами Сологуба та творами Гофмана, По, Салтикова-Щедріна, Андрєєва. Виявлено загальні риси мотиву ляльки-автомата і танатологических мотивів. Вводячи у свої твори мотив ляльки-автомата, Ф.К. Сологуб підкреслює омертвіння більшості персонажів романів. Вони часто нагадують маріонеток, що здатні рухатися лише під впливом таємничої зовнішньої сили і ніби знаходяться під владою злого деміурга. Визначено ознаки, які вказують на належність персонажів роману до світу мертвих: механічні неприродні рухи, відповідні портретні риси. У портреті персонажів особливу увагу приділено мотиву очей. У романах Сологуба продемонстровані руйнівні властивості штучного механічного світу. Виявляється, він здатний поширювати свій негативний вплив на сфери, які, здавалося, були для нього недоступні – мистецтво і дитинство. Встановлені зв’язки між мотивом ляльки-автомата і спорідненими мотивами, що співвідносяться з темою смерті, – середньовічним танцем смерті (Danse macabre) і жанром vanitas. Образи іграшки, механічного музичного інструменту, паяца, маріонетки, ляльки-автомата, маскараду є невід’ємною частиною культури Срібного століття. Вони зайняли повноправне місце у творах, написаних в жанрі антиутопії, і не втратили своєї актуальності в літературі постмодернізму.

Ключові слова: мотив ляльки-автомата, механізм, танатологический мотив, dance macabre.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Андреев Л.Н. Собр. соч.: в 6 т. – Том 1. Рассказы 1898–1903 / Л.Н. Андреев. – М.: Худож. лит., 1990. – 640 с.

Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. / А.А. Блок. – Т. 5. Проза: 1903 – 1917 / А.А. Блок. – М.; Л.: ГИХЛ, 1962. – 799 с.

Бройтман С.Н. О Федоре Сологубе. / С.Н. Бройтман // Эл. ресурс http://philology.ruslibrary.ru/default.asp?trID=32&cfilter=209

Венгеров С.А. Этапы «неоромантического» движения / С.А. Венгеров

// Русская литература XX века. 1890–1910 / Под ред. С.А. Венгерова. – М.: Республика, 2004. – С. 7-38.

Венцлова Т. Собеседники на пиру: Литературоведческие работы. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 624 с.

Гофман Э.Т.А. Автомат Э.Т.А. Гофман / // Гофман Э.Т.А. Крейслери- ана. Новеллы. – М.: Музыка, 1990. – 400 с.

Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра вкупе с фрагментами биографии Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах. Повести и рассказы / Э.Т.А. Гофман. – М. Худож. лит., 1967. – 772 с.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. – Т.1. – СПб-М.: Изд-во Т-ва М.О. Вольф, 1912. – 1714 стб.

Лотман Ю.М. Куклы в системе культуры / Ю.М. Лотман // Лот- ман Ю.М. Избр. Статьи: в 3 т. – Т. 1. – Таллинн, 1992. – С. 377-380

Минц З.Г. Блок в полемике с Мережковскими / З.Г. Минц // Минц З.Г. Блок и русский символизм: Александр Блок и русские писатели. – СПб: ИСКУССТВО-СПБ, 2000. – С. 537-620.

Основные государственные законы 1906 года [Электронный ресурс] //. – Режим доступа: http://traditio-ru.org/wiki/Основные_ государ- ственные_законы_ 1906_года.

Сологуб Ф.К. Собр. соч.: в 12 т. / Ф.К. Сологуб. – Т.9. – СПб: Шипов- ник, 1909. – 231 с.

Сологуб Ф. Мелкий бес / Ф.К. Сологуб. – СПб.: Наука, 2004. – 891 с.

Сологуб Ф. Тяжелые сны: Роман; Рассказы / Ф.К. Сологуб. – Л.: Ху-

дож. лит., 1990. – 368 с.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / М. Фас- мер. – Т. 1. – М.: Прогресс, 1986. – 562 с.

Фейхтвангер Л. Собр. соч.: в 10 т. / Л. Фейхтвангер. – Т. 5. – М.: Ху- дож. лит., 1990. – 527 с.

Grimm G. «Elektronische Hirne». Zur literarischen Genese des Androiden (17.01.2005) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.goethezeitportal.de/.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.