МІСЦЕ І РОЛЬ КОЛЬОРАТИВНО Ї ЛЕКСИКИ В ПОЕЗІЇ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА

М. Н. Журенко, О. П. Ильиницкая

Анотація


У статті здійснюється спроба виявити особливості стилістики поезії німецького поета Пауля Целана, зокрема мова йде про місце та роль кольорової лексики в його віршах. Автори публікації досліджують функцію кольоропозначень у поезії Пауля Целана, виявляють різноманітність «кольорових» епітетів, що складають особливий емоційний тон целанівської лірики. Кольоросприйняття та кольоророзуміння письменника є одним з показників його внутрішнього та духовного світу. Тому дослідження використаних ним кольоропозначень (кольорів і їх сполучень) дозволяє краще зрозуміти світовідчуття письменника, характер його героїв і навіть творчі задуми його творів, а вивчення емоційних кольоропозначень, що використовуються в художніх творах, є важливим завданням філології. Пауль Целан належить до тих поетів, у творчості яких краса та багатозначність відіграють велику роль. Він зумів відобразити в своїй творчості всі відтінки душевних рухів. І часто він робив це за допомогою слів, які означають кольори.

Ключові слова: модернізм, кольоративна лексика, «абсолютна метафора», символіка кольору


Повний текст:

PDF

Посилання


Василевич А.П. Цветонаименования как характеристика языка писателя/ А.П. Василевич // Ученые записки Тартуского гос. ун-та, 1981. – Вып. 585.

История немецкой литературы в 5-ти тт./ Под ред. И. Балашова. – Т.4. – М. – 1976.

Рихло П. «Пісні потойбіч людей?» (Поезія і доля Пауля Целана)/ П. Рихло // Пауль Целан. Поезії. Антологія українського перекладу. – Чернівці, 2001. – С. 5-19.

Рихло П. Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст: Монографія / Петро Рихло. – Чернівці: «Рута», 2005. – 584 с.

Фельгаус Анхель. Пауль Целан в Чернівцях/ Анхель Фельгаус// Марбархський журнал: Спец. випуск. – 2000. – № 90. – С. 3-66.

Фридман Х.Х. О системе цветообозначений в русском, английском и немецком языках/ Х.Х. Фридман, Т.Г. Корсунская, М.Г. Черемсина // Ученые записки Горьковского гос. пед. ун-та иностр. языков. – 1963. – Вып.25. – с. 97-105.

Целан Пауль. Поезії. Антологія українського перекладу/ Пауль Целан [упоряд. та передмова Петра Рихла] – Чернівці: Букрек, 2001. – 224 с.

Чирнер Хильде. Семантический объем прилагательных, обозначающих цвета в русском языке в сопоставлении с немецким: Автореф. дис. на соиск. учен.степ. канд.филол. наук.: спец. 10.02.04 «Германские языки»/ Хильде Чирнер – М., 1973. – 28 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі