Імагологічні аспекти наукової спадщини Л.Г. Фрізмана

Тетяна Михайлівна Марченко

Анотація


Стаття присвячена аналізу імагологічного змісту книги Л.Г. Фрізмана «Така доля. Єврейська тема в російській літературі» і є спробою осмислити внесок вченого в розвиток сучасної наукової проблематики, яка викликає інтерес у широкої аудиторії. Паралельно з використанням традицій, термінології та методології академічного літературознавства автор книги використав когнітивно-дискурсивні практики у вивченні величезного історико-літературного й художнього матеріалу. Особливості поєднання науковцем традиційних і сучасних наукових підходів розглянуті в пропонованій статті. Оскільки словесну творчість російських письменників представлено в книзі одночасно як естетичну і ментальну діяльність, акцентовано увагу на виявленні зв’язків між задумом та його конкретним втіленням в художній літературі, публіцистиці, епістолярії, інших парадигмах. Етнообраз єврея, тобто образ «іншого», вчений аналізує не тільки як художньо-естетичний феномен (сфера історичної поетики), але й в соціально-ідеологічному ракурсі. Російська словесність XIX–XX   ст. розглядається як сфера функціонування і, одночасно, як джерело стереотипів, які різними каналами транслюються в суспільну свідомість і   формують уявлення одного народу про інший. В статті показано роль Л.Г. Фрізмана у вивченні соціальних та ідеологічних факторів, які зумовили літературне міфологізування «єврейських стереотипів» в російській масовій свідомості. Матеріал, що зібрав науковець, дозволяє відтворити картину того, як різні варіанти «єврейського міфу», які виникли в межах єврейської теми російської літератури, актуалізувались на певних історичних етапах, набували стереотипного характеру, а потім долались, змінювались іншими. Основні акценти, розставлені авторитетним вченим, започаткували міцну основу для всіх подальших наукових звернень до вивчення єврейської теми в російській літературі.

 Ключові слова: імагологія; етнообраз; імаготип; стереотип; міф; національний характер.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Блюм, А. Еврейский вопрос под советской цензурой. 1917–1991. Санкт-Петербург: Петербургский еврейский университет, 1996.

Вайскопф, М. Покрывало Моисея. Еврейская тема в эпоху романтизма.

Москва-Иерусалим: Мосты и культуры, 2008.

Киченко, А.С. Творчество как мифотворчество: мифологическая составляющая художественного текста. Горловка: Изд-во ГГПИИЯ, 2009.

Фризман, Л.Г. Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе.

Харьков: Фолио, 2015.

Blum, A. (1996). Yevrejsky Vopros pod Sovetskoy Tsenzuroy.1917-1991. [‘Jewish Question’ Under Soviet Censorship]. St Petersburg: Petersburg Yevrey University [in Russian].

Wiytskopf, M. (2008). Pokryvalo Moiseja. Yevrejskaya Tema v Epokhu Romantizma [The Veil of Moses. The Jewish Theme in the Romanticism Epoch]. Moskva-Yerusalim: Mosty i Cultury [in Russian].

Kitchenko, A. (2009). Tvorchestvo kak Mifotvorchestvo: Mifologicheskaya Sostavlyauschaya Hudozhestvennogo Teksta [Creation as Myth Creation: the Mythical Component of a Literary Text]. Gorlovka: GGPIIM [in Russian].

Frizman, L. (2015). Takaya sudba. Yevreyskaya Tema v Russkoy Literature [Fate.

The Jewish Theme in Russian Literature]. Kharkov: Folio [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1076.2020.2.96.06

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.