ІНТЕНСИВНА ПЕРЕПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ, ЩО ПРИЗВАНІ ЗА МОБІЛІЗАЦІЄЮ: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

А. П. Бондаренко, Д. Л. Пікус

Анотація


Окремої уваги науковців потребують питання інтенсивної перепідготовки офіцерів запасу, зокрема розкриття досвіду різних закладів освіти, визначення викликів та перспектив такої перепідготовки. Метою статті є узагальнення досвіду вищих військових навчальних закладів щодо інтенсивної перепідготовки офіцерів запасу, які призвані за мобілізацією, визначення викликів та перспектив як стратегічної відповіді у час воєнного стану. Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, спостереження. Узагальнений досвід вищих військових навчальних закладів щодо перепідготовки офіцерів запасу, які призвані за мобілізацією: перепідготовка офіцерів запасу в Україні є важливим елементом підготовки військових кадрів та забезпечення національної безпеки; вищі військові навчальні заклади розробляють і впроваджують спеціалізовані навчальні програми для офіцерів запасу, залучають до освітнього процесу викладачів-практиків, упроваджують інноваційні методи і технології, технічні засоби, намагаються враховувати індивідуальні потреби і рівень підготовки кожного мобілізованого, вибудовують систему внутрішнього забезпечення якості. Перед вищими військовими навчальними закладами постав і ряд викликів, а саме: багато офіцерів, що призвані за мобілізацією, не мають достатнього досвіду і знань у військовій сфері, командуванні та управлінні військовими підрозділами, навичок формування і керування командою, прийняття рішень у стресових ситуаціях, достатнього рівня розуміння військово-технічних аспектів, не ознайомлені з сучасними військовими доктринами, тактичними прийомами та стратегіями. Зважаючи на узагальнений досвід перепідготовки офіцерів запасу, у статті визначено перспективні шляхи вирішення окреслених викликів і труднощів: систематична підготовка та навчання офіцерів, які призвані за мобілізацією, з військових дисциплін, тактики та стратегії; інтенсивне тренування командирських навичок та управління особовим складом; посилення співпраці з професійними (досвідченими) офіцерами та використання їх досвіду та знань; залучення до перепідготовки військових експертів та консультантів.

Ключові слова


вищі військові навчальні заклади, підготовка офіцерів, перепідготовка офіцерів, освітній досвід, виклики і перспективи, воєнний стан

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Boichuk, Yu. D., Boiarska-Khomenko, A. V. (2023). Internatsionalizatsiia diialnosti zakladiv vyshchoi pedahohichnoi osvity v umovakh voiennoho stanu i povoiennoi vidbudovy [Internationalization of activities of institutions of higher pedagogical education in the conditions of martial law and post-war reconstruction]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: pedahohika, 1, 17-22. DOI: https://doi.org/10.54929/pmtp-2023-1-02-01 [In Ukrainian]

Honchar, V. (2023) Pedahohichni umovy hotovnosti ofitseriv do zdiisnennia movnoi pidhotovky u viiskovykh chastynakh Natsionalnoi Hvardii Ukrainy [Pedagogical conditions for the readiness of officers to carry out language training in the military units of the National Guard of Ukraine]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk, 59, 1, 281-289. [In ukrainian]

Hryzo, A. A., Kostyria, O. O., Kovalevskyi, S. M., Ushakov, S. I. (2023). Realizatsiia andrahohichnoho pidkhodu pry provedenni kursiv pidvyshchennia kvalifikatsii ta perepidhotovky ofitseriv radiotekhnichnykh spetsialnostei, pryzvanykh za mobilizatsiieiu [Implementation of the andragogic approach in conducting advanced training and retraining courses for officers of radio technical specialties called up for mobilization].

Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika, 1 (73), 96-105. https://doi.org/10.30748/soivt.2023.73.11. [In ukrainian]

Iliashov, O., Zaitsev, O., Voitko, V., Holianych, B. (2023). Problemni pytannia transformatsii viiskovoi osvity ta pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv v umovakh vidsichi povnomasshtabnoi rosiiskoi ahresii [Problematic issues of transformation of military education and training of military specialists in the conditions of repelling full-scale Russian aggression]. Vseokhopliuiucha oborona: dosvid protydii zbroinii ahresii rf proty Ukrainy. Kyiv: Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy, 177-181. [In ukrainian]

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy «Pro zatverdzhennia Zmin do Instruktsii pro orhanizatsiiu vykonannia Polozhennia pro prokhodzhennia hromadianamy Ukrainy viiskovoi sluzhby u Zbroinykh Sylakh Ukrainy» [Order of the Ministry of Defense of Ukraine "On Approval of Amendments to the Instruction on Organization of the Implementation of the Regulations on Military Service in the Armed Forces of Ukraine by Citizens of Ukraine"]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0455-22#Text [In ukrainian]

Pikus, D., Bondarenko, A. (2023). Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky instruktoriv navchalnykh tsentriv Zbroinykh Syl Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Competency approach to the training of instructors of training centers of the Armed Forces of Ukraine under martial law]. Viiskova osvita, 2 (48), 212-220. DOI: 10.33099/2617-1775/2023-02/212-220

Ukaz Prezydenta Ukrainy №69/2022 «Pro zahalnu mobilizatsiiu» [Decree of the President of Ukraine No. 69/2022 "On General Mobilization"]. URL : https://www.president.gov.ua/documents/692022-41413 [In ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro viiskovyi oboviazok i viiskovu sluzhbu» [Law of Ukraine "On Military Duty and Military Service"]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2232-12#Text [In ukrainian]

Zelenyi, I.I., Voronin, A.I. (2022). Kontseptsiia naukovoho samorozvytku ofitseriv [he concept of scientific self-development of officers]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia, 52, 95–102. https://doi.org/10.34142/23128046.2022.52.09 [In ukrainian]

Zelnytskyi, A., Zabolotnyi, O., Vasyliev, O., Korniienko, V. (2022). Osoblyvosti formuvannia viiskovoho kadrovoho potentsialu zbroinykh syl Ukrainy iz zaluchenniam inozemnykh instruktoriv-vykladachiv [Peculiarities of the formation of the military personnel potential of the armed forces of Ukraine with the involvement of foreign instructors-teachers]. Viiskova osvita, 1(45), 71-84 https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/71-84 [In ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2023.55.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.