Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 50 STEM-ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Ю. Ю. Матвійчук
 
№ 55 «ВИДИМЕ МОВЛЕННЯ» ТА «ВИДИМА МУЗИКА»: ЕВРИТМІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF (Ukrainian)
О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко
 
№ 48 ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ Анотація   PDF
М. О. Портян
 
№ 54 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КНР Анотація   PDF
В. В. Фазан, Л. А. Штефан, О. Ю. Кузнецова
 
№ 55 ІНТЕНСИВНА ПЕРЕПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ, ЩО ПРИЗВАНІ ЗА МОБІЛІЗАЦІЄЮ: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF (Ukrainian)
А. П. Бондаренко, Д. Л. Пікус
 
№ 44 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Л. Г. Кайдалова, Л. В. Дрожик
 
№ 47 ІНТЕРАКТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
В. В. Сікора
 
№ 55 ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО: ДОСВІД, ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF (Ukrainian)
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 40 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ОСВІТНІЙ ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
С. В. Кіриченко
 
№ 52 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК РЕСУРС ПАРТНЕРСТВА Анотація   PDF
В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Н. О. Борисенко, Се Кежань
 
№ 47 ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК КЛЮЧОВА ВИМОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
А. В. Черненко
 
№ 39 ІСТОРІОГРАФІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Л. О. Голубнича
 
№ 43 ІСТОРІОРГАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) Анотація   PDF
О. О. Запорожець
 
№ 49 АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
А. С. Ткачов, Н. О. Ткачова, Т. А. Щебликіна
 
№ 45 АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА (2004-2010 РР.) Анотація   PDF
С. Я. Когут
 
№ 50 АКТУАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ АСПЕКТІВ САМООСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ЗАПОРУКА ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
І. А. Небитова
 
№ 52 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Анотація   PDF
О. М. Друганова, Л. Д. Зеленська, В. М. Білик
 
№ 54 АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ К. УШИНСЬКОГО В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НОВОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
О. М. Друганова, В. М. Білик, А. О. Денисенко
 
№ 47 АКТУАЛЬНІСТЬ ПОГЛЯДІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
О. М. Друганова, В. М. Білик
 
№ 39 АКЦЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ І В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. Ю. Кузнецова
 
№ 47 АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
А. І. Прокопенко, Н. В. Житєньова
 
№ 44 ВІД ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ДО ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
М. В. Роганова
 
№ 44 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОРОСЛІСТЬ» У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 47 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА КИТАЙСЬКІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Ян Ян
 
№ 55 ВИКЛАДАННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ВІРШОВАНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ Анотація   PDF (English) (English)
I. I. Kostikova, Gengchen Liu
 
1 - 25 з 283 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>