Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 44 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Л. Г. Кайдалова, Л. В. Дрожик
 
№ 47 ІНТЕРАКТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
В. В. Сікора
 
№ 40 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ОСВІТНІЙ ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
С. В. Кіриченко
 
№ 47 ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК КЛЮЧОВА ВИМОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
А. В. Черненко
 
№ 39 ІСТОРІОГРАФІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Л. О. Голубнича
 
№ 43 ІСТОРІОРГАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) Анотація   PDF
О. О. Запорожець
 
№ 45 АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА (2004-2010 РР.) Анотація   PDF
С. Я. Когут
 
№ 47 АКТУАЛЬНІСТЬ ПОГЛЯДІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
О. М. Друганова, В. М. Білик
 
№ 39 АКЦЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ І В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. Ю. Кузнецова
 
№ 47 АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
А. І. Прокопенко, Н. В. Житєньова
 
№ 44 ВІД ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ДО ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
М. В. Роганова
 
№ 44 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОРОСЛІСТЬ» У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 47 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА КИТАЙСЬКІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Ян Ян
 
№ 42 ВИКОРИСТАННЯ СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко
 
№ 46 ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
А. В. Черненко
 
№ 45 ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ТА ЙОГО ПІДГОТОВКИ В СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО Анотація   PDF
Г. А. Перепелиця
 
№ 40 ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ В АМЕРИКАНСЬКИХ ШКОЛАХ Анотація   PDF
В. В. Глушич
 
№ 43 ВИХОВАННЯ БАТЬКІВ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ Анотація   PDF
Я. В. Волкова
 
№ 43 ВИХОВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
Л. М. Єфименко
 
№ 47 ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ ШКІЛ ФРАНЦІЇ У КОНТЕКСТІ МОРАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Н. Г. Лисенко
 
№ 45 ВИХОВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ЄВРОКЛУБУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
Н. Д. Подчерняєва
 
№ 44 ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Чень Цзін
 
№ 39 ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
С. В. Івасішина
 
№ 47 ВНЕСОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ У РОЗРОБКУ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ВИХОВАТЕЛЯ Анотація   PDF
Н. Г. Тарарак
 
№ 41 ВНЕСОК ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ТА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ОРГАНІЗАЦІЮ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ (90-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
В. O. Кириліва
 
1 - 25 з 162 результатів 1 2 3 4 5 6 7 > >>