Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 42 ВИКОРИСТАННЯ СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко
 
№ 41 ВНЕСОК ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ТА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ОРГАНІЗАЦІЮ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ (90-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
В. O. Кириліва
 
№ 42 ГОЛОВНІ ІДЕЇ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТІЛЕСНО-ЦІННІСНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
А. І. Чаговець
 
№ 42 ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОКЛУБУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ ДИТЯЧОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ Анотація   PDF
Н. Д. Подчерняєва
 
№ 42 ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 60-70 рр. ХІХ століття Анотація   PDF
Л. М. Плиско, В. Л. Ялліна
 
№ 41 ЗАСТОСУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. В. Глушич
 
№ 41 ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ У ВИШАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. A. Британ
 
№ 42 ЗМІСТ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Анотація   PDF
І. В. Дерев’янко
 
№ 42 ЗНАЧЕННЯ ГАМБУРЗЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ДЛЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 42 КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ В ЕВРІСТИЧНОМУ НАВЧАННІ Анотація   PDF
С. В. Міхно
 
№ 42 МЕДІАПРОСТІР ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
А. В. Ткаченко
 
№ 41 ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Анотація   PDF
А. В. Донцов
 
№ 41 ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. Г. Тарарак
 
№ 41 ОРГАНІЗАЦІЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
С. A. Білецька
 
№ 41 ОРГАНІЗАЦІЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ В 50-60 РР. ХХ СТ. Анотація   PDF
А. В. Ковтун
 
№ 42 ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Т. О. Довженко
 
№ 42 ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
В. А. Балакірєва
 
№ 42 ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Д. І. КАЧЕНОВСЬКОГО Анотація   PDF
А. В. Троцко, О. А. Міщенко
 
№ 41 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В ОКЛЕНДСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 42 ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ІНШОМОВНОЮ ЛЕКСИКОЮ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ Анотація   PDF
О. О. Тимощук
 
№ 42 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
М. Е. Озчелік
 
№ 42 ПЕДАГОГ – ВЗІРЕЦЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
В. В. Ворожбіт-Горбатюк, О. М. Попович
 
№ 42 ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НИМИ ІСТОРИКО-СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
А. С. Ткачов
 
№ 41 ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ЛІНГВОСАМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
О. Л. Шумський
 
№ 41 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ Анотація   PDF
Н. В. Саєнко
 
1 - 25 з 40 результатів 1 2 > >>