Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 44 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Л. Г. Кайдалова, Л. В. Дрожик
 
№ 40 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ОСВІТНІЙ ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
С. В. Кіриченко
 
№ 39 ІСТОРІОГРАФІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Л. О. Голубнича
 
№ 43 ІСТОРІОРГАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) Анотація   PDF
О. О. Запорожець
 
№ 39 АКЦЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ І В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. Ю. Кузнецова
 
№ 44 ВІД ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ДО ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
М. В. Роганова
 
№ 44 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОРОСЛІСТЬ» У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 42 ВИКОРИСТАННЯ СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко
 
№ 40 ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ В АМЕРИКАНСЬКИХ ШКОЛАХ Анотація   PDF
В. В. Глушич
 
№ 43 ВИХОВАННЯ БАТЬКІВ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ Анотація   PDF
Я. В. Волкова
 
№ 43 ВИХОВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
Л. М. Єфименко
 
№ 44 ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Чень Цзін
 
№ 39 ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
С. В. Івасішина
 
№ 41 ВНЕСОК ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ТА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ОРГАНІЗАЦІЮ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ (90-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
В. O. Кириліва
 
№ 43 ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО СИМУЛЯТОРА «УЩIЛЬНЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЕЙДВУДНОГО ПРИСТРОЮ МОРСЬКОГО СУДНА» В СИСТЕМУ ПРОФЕСIЙНОГО РОЗВИТКУ IНЖЕНЕРIВ-СУДНОМЕХАНIКIВ У ПIСЛЯДИПЛОМНIЙ ОСВIТI Анотація   PDF
С. А. Скиданчук
 
№ 42 ГОЛОВНІ ІДЕЇ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТІЛЕСНО-ЦІННІСНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
А. І. Чаговець
 
№ 42 ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОКЛУБУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ ДИТЯЧОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ Анотація   PDF
Н. Д. Подчерняєва
 
№ 43 ДИДАКТИЧНІ ІГРИ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF (English)
І. Костікова
 
№ 40 ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. А. Будянська
 
№ 43 ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТ СТУДЕНТІВ У ЕВРІСТИЧНОМУ НАВЧАННІ Анотація   PDF
С. В. Міхно
 
№ 40 ДИСПУТ ЯК ПРОВІДНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФРАНЦІЇ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 42 ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 60-70 рр. ХІХ століття Анотація   PDF
Л. М. Плиско, В. Л. Ялліна
 
№ 39 ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ УЧНІВ Анотація   PDF
Т. О. Довженко
 
№ 39 ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ Анотація   PDF
Н. О. Шевченко
 
№ 41 ЗАСТОСУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. В. Глушич
 
1 - 25 з 114 результатів 1 2 3 4 5 > >>