ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО: ДОСВІД, ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

А. В. Боярська-Хоменко

Анотація


У статті розглядається значущість інтернаціоналізації підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, особливо в умовах воєнного конфлікту та післявоєнної відбудови. Підкреслено виклики, що постають перед закладами вищої освіти, розкрито важливість інтернаціоналізації для забезпечення стабільності, високої якості освіти і розвитку суспільства в умовах кризи. Метою статті є презентація досвіду ХНПУ імені Г.С. Сковороди щодо інтернаціоналізації підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, визначення викликів та перспектив як стратегічної відповіді у час воєнного стану і подальшої повоєнної відбудови.
Розглядаються проблеми, які потребують особливої уваги та стійкості від освітніх установ, такі як фінансові труднощі, міграція здобувачів і викладачів, обмеження інфраструктури і ресурсів, стрес і психологічний тиск, загрози науковим дослідженням, а також виклики, що виникають під час повоєнної відбудови. Інтернаціоналізація підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у педагогічних ЗВО розглядається як стратегічний процес, спрямований на розширення міжнародних зв’язків і співпраці в університетському середовищі.
У рамках стратегії інтернаціоналізації в умовах воєнного стану пропонуються ініціативи, такі як: розвиток програм обміну, проведення міжнародних конференцій та семінарів, участь у спільних дослідницьких проєктах та організація міжнародних стажувань. Водночас, висвітлюються труднощі, з якими стикається інтернаціоналізація підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Україні в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови, такі як: створення безпечного освітнього середовища, забезпечення психологічної підтримки для всіх учасників освітнього процесу, а також обмеження мобільності здобувачів і викладачів.
У статті підкреслено, що інтернаціоналізація вищої педагогічної освіти в Україні, незважаючи на труднощі воєнного стану та повоєнної відбудови, може відкривати нові перспективи для розвитку освіти та сприяти формуванню міцної і стійкої освітньої системи в країні. Зокрема, вона може виступати механізмом для залучення міжнародної підтримки, сприяти підвищенню якості освіти в Україні та робити вищу освіту більш конкурентоспроможною на європейському і світовому ринку.


Ключові слова


інтернаціоналізація, вища освіта, здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, підготовка, педагогічні університети, досвід, виклики, перспективи, воєнний стан, повоєнна відбудова

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Boiarska-Khomenko, A.V., & Denysenko, A.O. (2023). Sotsialno-pedahohichna pidtrymka ditei u voiennyi period [Social and pedagogical support of children during the war period]. VII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsia “Psykholoho-pedahohichni problemy vyshchoi i serednoi osvity v umovakh suchasnykh vyklykiv: teoriia i praktyka” – VIІ International scientific and practical conference "Psychological and pedagogical problems of higher and secondary education in the conditions of modern challenges: theory and practice. Kharkiv (р.1056-1058) (in Ukrainian).

Boichuk, Yu. D., & Boiarska-Khomenko, A. V. (2022). Innovatsiina diialnist kerivnyka zakladu vyshchoi osvity v systemi vnutrishnoho upravlinnia yakistiu [Innovative activity of the head of a higher education institution in the system of internal quality management.]. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty – Means of educational and research work, 58, 8-16. DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1548.2022.58.01 (in Ukrainian).

Boichuk, Yu., & Boiarska-Khomenko, А. (2022). Innovations in general pedagogical training of future teachers. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika – Pedagogical Education: Theory and Practice. Psychology. Pedagogy, 38 (2), 15-19. DOI: 10.28925/2311–2409.2022.38.

Bulyk, I. L. (2022). Problemni pytannia dystantsiinoi osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [Problematic issues of distance education in higher educational institutions under the conditions of martial law in Ukraine]. Osvitnii protses v umovakh voiennoho stanu v Ukraini : materialy vseukrainskoho naukovo-pedahohichnoho pidvyshchennia kvalifikatsii, 3 travnia – 13 chervnia 2022 roku – The educational process in the conditions of martial law in Ukraini: materialy of the All-Ukrainian Scientific and Pedagogical Advanced Training, May 3 - June 13, 2022. Odesa : Vydavnychyi dim «Helvetyka», (р. 52-55) (in Ukrainian).

Druhanova, O. M., Bilyk, V. M., Denysenko, A. O. (2022). Dosvid formuvannia vchytelia-lidera v Kharkivskomu natsionalnomu pedahohichnomu universyteti imeni H. S. Skovorody [The experience of teacher-leader formation at Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia, 53, 26–38. DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2022.53.03 (in Ukrainian)

Lytvyn, A., Velykdan, Yu., & Pylypchuk, E. (2022). Internatsionalizatsiia osvity yak osnovnyi faktor rozvytku universytetu [Іnternationalization of education as the main factor of the development of the university]. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (July 15, 2022; Berlin, Germany), 41–42. Retrieved from https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/339 (in Ukrainian).

Nikitenko, O.V. (2015). Internatsionalizatsiia vyshchoi osvity yak fakto rozvytku universytetu [Internationalization of higher education as a fact of university development]. Osvitolohichnyi dyskurs – Educational discourse, 2 (10), 205 – 216 (in Ukrainian).

Nikolaienko, S. (2022). Vyshcha osvita Ukrainy – cherez viinu do yevropeiskoho vyznannia [Higher education of Ukraine - through the war to European recognition]. Vyshcha shkola – High school, 7-9, 7-25 (in Ukrainian).

Pryimak, V.O., Kyrykylytsia, V.V. (2022). Rozvytok zahalnokulturnoi i komunikatyvnoi kompetentnostei studentiv universytetu v umovakh internatsionalizatsii vyshchoi osvity [Development of general cultural and communicative competences of university students in the conditions of internationalization of higher education]. Pedahohichni nauky – Pedagogical Sciences, 98. 21-26. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2022-98-3 (in Ukrainian).

Savytskyi, M.V. (2022). Vyshcha osvita v umovakh viiny: napratsovuiemo spilni rishennia [Higher education in the conditions of war: working out joint solutions]. II Forum akademichnoi spilnoty “Osvita v umovakh viiny: realii, vyklyky ta shliakhy podolannia” (20–24 chervnia 2022, m. Dnipro) – II Forum of the academic community "Education in conditions of war: realities, challenges and ways to overcome" (June 20-24, 2022). Dnipro: DVNZ «PDABA» (p. 137-142) (in Ukrainian).

Zaiachuk, Yu. (2020). Internatsionalizatsiia yak skladova diialnosti universytetu ta yii rol u suchasnii dynamitsi vyshchoi osvity [Internationalization as a component of university activity and its role in the modern dynamics of higher education]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal – Ukrainian Pedagogical Journal, 4, 34-44 (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2023.55.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.