ВИКЛАДАННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ВІРШОВАНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ

I. I. Kostikova, Gengchen Liu

Анотація


Сучасна мовна освіта має враховувати новітні форми, методи, засоби для ефективного викладання мови. Одним із корисних засобів є використання дитячих віршів як засобу лінгводидактики для ефективного навчання китайської мови як державної в Китаї у початкових класах. Дитячі вірші – це народний фольклор, який можна застосовувати для навчання учнів початкових класів. У даний час багато початкових шкіл в Китаї почали використовувати дитячі вірші в якості засобу навчання китайської мови, що не тільки допомагає опануванню китайської мови, а й уможливлює засвоєння народної культури, традицій. Метою цієї статті є аналіз використання китайських віршів як засобу викладання китайської мови в Китаї у початкових класах, що сприяє вивченню китайської мови в контексті сучасних освітніх викликів. У роботі використовувалися аналітичні методи, неформалізовані або традиційні, які належать до якісних методів, та формалізовані, які належать до якісно-кількісних методів. Результат дослідження: в роботі аналізуються зміст і мовні характеристики дитячих віршів в контексті сучасної теорії викладання мови. Окреслено функції, які притаманні використанню віршів як засобу викладання, як-то: критичний період оволодіння мовою; особливості розвитку мови учнів; вживання зрозумілих мовних конструкцій; мотивація учнів при вивченні мови. Схарактеризовано інтеграцію сучасних освітніх підходів та наслідування традицій. Це: поєднання сучасності й традицій, вживання місцевих приказок, врахування інтересу й цікавості учнів при вивченні мови. Проаналізовано мовні характеристики китайських віршів при використанні з учнями початкової школи на уроках китайської мови. Ретельно окреслено лексико-граматичні структури віршів, римування віршів, художні прийоми протиставлення, персоніфікації, антропоморфізму, метафори, наведено приклади діалектизмів. Наприкінці дослідження зроблено висновок, що дитячі вірші допомагають учням краще опановувати китайську мову як державну. Дитячі вірші створюють яскраву, цікаву, пізнавальну, колоритну місцеву атмосферу. Учням пропонується навчання дитячих віршів, що сприяє опануванню китайської мови, успадкуванню фольклору, місцевої культури

Ключові слова


державна мова, китайська мова, учні, початкова освіта, дитячі вірші

Повний текст:

PDF (English) (English)

Посилання


Bo Huifang. (2013). Another color in English teaching – On the effective assistance of multimedia teaching methods. Education. # 33. (薄惠芳. (2013). 英语教学中的又一份色彩 ——浅谈多媒体教学手段的有效辅助.教育. # 33). (in Chinese).

Gao Lanlan. (2016). An innovative training model based on educational games – Exploration on the improvement of teachers' higher-order thinking ability. Science and Technology Innovation Herald. # 13(10):139-140. (高岚岚. (2016). 基于教育游戏创新培训模式——教师高阶思维能力提升的设想探索. 科技创新导报. # 13(10):139-140). (in Chinese).

Liu Gengchen (2023). Teaching the state language in China by rhythmic and song means. Innovative pedagogy. 56(1): 79-82. DOI https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/56.1.16 . (in Chinese).

Liu Liheng. (2015). On the role of nursery rhymes in children's language acquisition. Modern Languages (刘立恒. (2015). 关于童谣在儿童语言习得中的作用, 现代语言.) (in Chinese).

Liu Ying. (2011). Research on English game teaching in kindergartens. Hebei: Hebei University. (刘莹. (2011). 幼儿园英语游戏教学研究.河北:河北大学. ) (in Chinese).

Pettit L. (2016). The Truth About Teaching at a Chinese Primary School. Teach English in China. URL: https://teach-english-in-china.co.uk/the-truth-about-teaching-at-a-chinese-primary-school/ (in Chinese)
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2023.55.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.