ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК РЕСУРС ПАРТНЕРСТВА

В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Н. О. Борисенко, Се Кежань

Анотація


 У статті порушено проблему налагодження партнерських продуктивних відносин між учасниками освітнього процесу. Автори розглядають роль інформаційно-комунікаційної компетентності педагога в налагодженні партнерства. У статті автори зосередили увагу на базових умовах формування такої компетентності. Зокрема: створення можливостей для розвитку і вдосконалення осмислення новітніх знань з навчального предмета, фахових методик, технологій, втілення сучасних підходів до організації освітнього процесу, реалізації програми особистісного і професійного розвитку.

Авторами статті наголошено, щоб здійснювати комунікацію з різними цільовими аудиторіями на основі партнерства, презентувати професійний досвід та інноваційний проєкт важливо створювати відкрите безпечне освітнє середовище для досягнення очікуваних результатів навчання; розробляти методичне забезпечення навчальних просторів і професійного саморозвитку; створювати новий освітній контент, використовувати сучасні цифрові сервіси і застосунки у професійній інноваційній діяльності;

 відповідально використовувати технології бізнесу, медіа, підприємництва під час розроблення й реалізації освітніх проєктів.

У статті інформаційно-комунікативна компетентність педагога в контексті партнерства розглядається як синтез мовно-комунікативної компетентності (знання і володіння державною мовою, розуміння і врахування специфіки культури мовного середовища (мова корінного народу, нацменшин), мовно-комунікативні навички здобувачів), а також – інформаційно-цифрової компетентності. Остання органічно поєднує: орієнтування в інформаційному просторі, критичне мислення, володіння цифровими освітніми ресурсами, цифровими технологіями.

У статті автори успіх партнерства вбачають в активній взаємодії кожної із сторін-учасниць освітнього процесу, спільному баченні цілей розвитку здобувача у конкретному закладі освіти. Наведено приклад партнерської взаємодії на основі гайда, Must have, Хендбука. Перспективи подальших наукових розвідок автори бачать у вивченні і компаративному аналізі досвіду партнерства учасників освітнього процесу України і КНР, розробленні відповідного методичного забезпечення.


Ключові слова


здобувач, заклад освіти, партнерство, педагогічна освіта, університет, компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Paryzke komiunike (2018). [Parisian communication]. – Retrieved form : https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf (in Ukrainian).

Kafedra osvitolohii ta innovatsiinoi pedahohiky KhNPU imeni H.S. Skovorody (2021) [Education and Innovative Pedagogy Department, Kharkiv Hryhoriy Skovoroda National Pedagogical University]. URL: https://www.kaf-pedagogy-hnpu.com/ (in Ukrainian).

Bibik, N. M. (Ed.). (2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia. [New Ukrainian school: a guide for teachers ]. Pid zah. red. K.: TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady», 206 s. (in Ukrainian).

Profesiinyi standart za profesiiamy «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity» (2021). [Professional standard for the professions "Primary school teacher of general secondary education", "Teacher of general secondary education"]. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchitelya-pochatkovih-klasiv-vchitelya-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-vchitelya-z-pochatkovoyi-osviti (in Ukrainian).

Khyzhniak, I. A., Vorozhbit-Horbatiuk, V. V. (2021). Mizhuniversytetski komunikatsiini zakhody yak sposib formuvannia rehionalnoho doslidnytskoho seredovyshcha. [Interuniversity communication activities as a way of forming a regional research environment] Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty. Sloviansk, S. 5-18. URL : http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/236444/234962 (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2022.52.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.