ВИЩА ФІНАНСОВА ОСВІТА У ХОРВАТІЇ ТА ЧОРНОГОРІЇ

І. О. Яблочнікова

Анотація


У  цій  публікації  розкрито  сукупність  організаційних  аспектів,  що стосуються  здійснення  підготовки  та  формування  професійної компетентності  магістрів  фінансової  сфери  у  вищих  навчальних  закладах країн  Європи,  зокрема,  у  Хорватії  та  Чорногорії,  а  також  з`ясовано можливість запозичення відповідного позитивного досвіду закордонних колег у систему вищої освіти України.

Ключові  слова:  фінансова  освіта,  професійна  підготовка  магістрів, компетентність фінансистів, вища професійна освіта в європейських країнах.

 

В данной публикации раскрыта совокупность организационных аспектов,  касающихся  осуществления  эффективной  подготовки  и  успешного формирования  профессиональной  компетентности  магистров  финансовой сферы  в  вузах  европейских  стран,  в  частности  –  Хорватии  и  Черногории. Уделено  внимание  государственному  и  частному  секторам  образовательных услуг.  Автором  обосновано  возможность  заимствования  положительного опыта  зарубежных  коллег  в  деле  подготовки  высококвалифицированных экономистов, в частности, магистров-финансистов в Украине.

Ключевые  слова:  профессиональная  подготовка  магистров, компетентность  финансистов,  высшее  профессиональное  образование европейских стран.

 

This  publication  discloses  a  set  of  organizational  aspects  related  to  the implementation  of  effective  training  and  successful  education  of  professional competence  of  masters  of  finance  in  higher  education  institutions  of  the  European countries. In particular, attention is paid to training of financiers in universities in Croatia and Montenegro. The author of the marked features of this activity, both in the public sector institutions providing educational services, as well as private. Also identified universities, which implement training of masters-financiers and content of the programs. It  is  noted  that the Master's  program-finance at various universities may  differ  materially.  These  differences  relate  to  and  focus  attention  on  specific issues of the activity of the financier, and the number of academic hours denominated loans are scheduled institution under the relevant programs. In the publication the author reviewed the aspects that are common to the system of higher education of  Europe, as well as available-significant differences. Such nuances, according to the author, are largely determined by the current economic situation in these countries and  the  real  level  of  socio-economic  relations  in  society,  as  well  as  centuries-old traditions of the national implementation of the activities in the field of education. In addition, the author has established the possibility of borrowing the existing positive experience of foreign colleagues in the implementation of training of highly qualified economists, in particular, Masters financiers in Ukraine.

Key  words:  vocational  training  of  masters,  formation  of  competence,  the European higher education.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Яблочникова І.О. Аспекти організаційного управління вищою професійною освітою / С.Л. Яблочніков, І.О. Яблочнікова // Зб. наук. праць Бердянського держ. пед. ун-ту (Педагогічні науки). – 2013. – № 4. – С. 166–174.

Яблочніков С.Л. Аспекти професійної підготовки у ВНЗ фахівців економічного профілю / С.Л. Яблочніков // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя (Псих.-пед. науки). – Ніжин: НДУ, 2012. – № 3. – С. 136–139.

Яблочнікова І.О. Організаційні аспекти підготовки магістрів-фінансистів у східній Європі / І.О. Яблочнікова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Зб. наук. пр. – Бердянськ : ФОП Ткачук О.В., 2015. – Вип. 2. – С. 371–376.

Яблочнікова І.О. Підготовка магістрів-фінансистів у державах Балтії / І.О. Яблочнікова // Наукові записки. Серія «Псих.-пед. науки» (Ніжинський державний ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2015. – С. 188–193.

Яблочнікова І.О. Особливості формування професійної компетентності магістрів-фінансистів у ВНЗ Німеччини / І.О. Яблочнікова // Зб. наук. пр. Кам`янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна. – Кам`янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 21. – С. 165–169.

Яблочнікова І.О. Здійснення підготовки магістрів-фінансистів у південноєвропейських країнах / І.О. Яблочнікова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – Вип. 44 (97). – С. 476–483.

Яблочнікова І.О. Підготовка магістрів-фінансистів у Греції / І. О. Яблочнікова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 45 (98). – С. 531–539.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194931

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.