Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 62 STEAM-ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Ю. Ю. Матвійчук
 
№ 59 ІДЕЯ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ХІ - ХІІІ СТ. Анотація   PDF
О. В. Юрченко
 
№ 56 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УРСР В АУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У 50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М. Е. Пісоцька
 
№ 57 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УРСР У 60-ТІ - 70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М. Е. Пісоцька
 
№ 58 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF (English)
S. Yu. Masych
 
№ 59 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Т. О. Довженко
 
№ 59 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
В. М. Лященко
 
№ 56 ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. О. Осова
 
№ 62 ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗВО Анотація   PDF
Я. М. Бельмаз, І. С. Сергєєва
 
№ 61 ІНТЕГРАЦІЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ КИТАЮ Анотація   PDF
І. І. Костікова
 
№ 59 ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. А. Мкртічян
 
№ 58 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: СУТЬ, КОМПОНЕНТИ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ Анотація   PDF (English)
O. A. Zhernovnykova, O. O. Nalyvaiko, N. A. Chornous
 
№ 56 АВТОРСЬКІ ПІДРУЧНИКИ ЯК ОСНОВА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ РИТОРИКИ В УКРАЇНСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У XVII – XVIII СТ.СТ. Анотація   PDF
Л. П. Ткаченко
 
№ 60 АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ Анотація   PDF
О. О. Кім
 
№ 63 АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ОСВІТИ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Анотація   PDF
С. Є. Лупаренко
 
№ 60 АКТИВНІ Й ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
О. І. Башкір
 
№ 62 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Анотація   PDF
Ван Сяофей
 
№ 62 АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІВНЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА Анотація   PDF
С. В. Березка, А. М. Кузнецова
 
№ 60 АНАЛІЗ ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР Анотація   PDF
Чжан Ювень
 
№ 60 АСПЕКТИ МЕТОДИЧНИХ ЗАСОБIВ ФОРМУВАННЯ ПIЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТIЙНОСТI УЧНIВ 7-9 КЛАСIВ ПРИ НАВЧАННI ЦИКЛУ ТОЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК Анотація   PDF
Т. Я. Грановська
 
№ 56 ВАРІАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП Анотація   PDF
Н. Д. Кабусь
 
№ 61 ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ Анотація   PDF
В. Є. Коваленко
 
№ 63 ВИВЧЕННЯ ПІДХОДІВ ДО РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НАПРЯМУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
О. В. Кабацька
 
№ 62 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ КУЛЬТУРНОГО САМОВИРАЖЕННЯ» Анотація   PDF
Лей Сяо
 
№ 61 ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
І. Б. Гринченко, С. Б. Поліщук, О. В. Сірий, А. О. Тихонова, О. І. Чуприна
 
1 - 25 з 247 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>