Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 56 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УРСР В АУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У 50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М. Е. Пісоцька
 
№ 57 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УРСР У 60-ТІ - 70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М. Е. Пісоцька
 
№ 58 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF (English)
S. Yu. Masych
 
№ 56 ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. О. Осова
 
№ 58 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: СУТЬ, КОМПОНЕНТИ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ Анотація   PDF (English)
O. A. Zhernovnykova, O. O. Nalyvaiko, N. A. Chornous
 
№ 56 АВТОРСЬКІ ПІДРУЧНИКИ ЯК ОСНОВА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ РИТОРИКИ В УКРАЇНСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У XVII – XVIII СТ.СТ. Анотація   PDF
Л. П. Ткаченко
 
№ 56 ВАРІАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП Анотація   PDF
Н. Д. Кабусь
 
№ 57 ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗАДАЧ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
В. М. Богута
 
№ 56 ВИХОВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ МОТИВІВ ДОШКІЛЬНИКІВ Анотація   PDF
Л. В. Зімакова
 
№ 57 ВНЕСОК ФУНДАТОРІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДИЧНОЇ Й ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ В НАРОДІ ГРАМОТНОСТІ Анотація   PDF
Т. В. Лутаєва
 
№ 56 ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІТ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
В. Ю. Бугаєва
 
№ 58 ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ Анотація   PDF
Т. М. Цимбал
 
№ 56 ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
О. Г. Олексієнко
 
№ 57 ЕТАПИ РОЗВИТКУ РИТОРИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Л. П. Ткаченко
 
№ 56 ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІНГВОСАМООСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
О. Л. Шумський
 
№ 58 ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТ-ДОЦЕНТУРИ У ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
І. В. Таможська
 
№ 57 ЗАСТОСУВАННЯ ДОКУМЕНТ-КАМЕРИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
В. В. Лебедєва
 
№ 56 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ Анотація   PDF
В. В. Гаргін
 
№ 57 ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Ю. М. Лущик
 
№ 57 ЗНАЧУЩІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ У МЕДИЧНИХ ВИШАХ Анотація   PDF
О. С. Ісаєва
 
№ 56 КОМПОНЕНТИ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
І. Є. Семененко
 
№ 58 КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ У 2000-НІ РОКИ Анотація   PDF
М. Е. Пісоцька
 
№ 56 КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ХІХ СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
О. П. Кальнік
 
№ 56 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
В. М. Олішевич
 
№ 58 КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
В. В. Масич
 
1 - 25 з 99 результатів 1 2 3 4 > >>