Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 57 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УРСР У 60-ТІ - 70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М. Е. Пісоцька
 
№ 58 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF (English)
S. Yu. Masych
 
№ 58 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: СУТЬ, КОМПОНЕНТИ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ Анотація   PDF (English)
O. A. Zhernovnykova, O. O. Nalyvaiko, N. A. Chornous
 
№ 57 ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗАДАЧ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
В. М. Богута
 
№ 57 ВНЕСОК ФУНДАТОРІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДИЧНОЇ Й ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ В НАРОДІ ГРАМОТНОСТІ Анотація   PDF
Т. В. Лутаєва
 
№ 58 ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ Анотація   PDF
Т. М. Цимбал
 
№ 57 ЕТАПИ РОЗВИТКУ РИТОРИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Л. П. Ткаченко
 
№ 58 ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТ-ДОЦЕНТУРИ У ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
І. В. Таможська
 
№ 57 ЗАСТОСУВАННЯ ДОКУМЕНТ-КАМЕРИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
В. В. Лебедєва
 
№ 57 ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Ю. М. Лущик
 
№ 57 ЗНАЧУЩІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ У МЕДИЧНИХ ВИШАХ Анотація   PDF
О. С. Ісаєва
 
№ 58 КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ У 2000-НІ РОКИ Анотація   PDF
М. Е. Пісоцька
 
№ 58 КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
В. В. Масич
 
№ 58 КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Л. М. Кісіль
 
№ 57 КРИТЕРІАЛЬНА БАЗА ВИЗНАЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Анотація   PDF
О. O. Осова
 
№ 58 КРИТИКА РИТОРИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Л. П. Ткаченко
 
№ 58 КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРА Анотація   PDF
В. І. Конаржевська, А. Є. Сіренко
 
№ 58 КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ЕМАНАЦІЯ ФІТНЕС-КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
К. В. Мулик, К. В. Максимова
 
№ 58 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
С. М. Хатунцева
 
№ 58 МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Н. O. Пономарьова
 
№ 57 НАВЧАЛЬНА АВТОНОМІЯ ЯК ОСНОВА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE Анотація   PDF
Т. Ю. Томашевська
 
№ 58 НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВЦІ ОФОРМЛЕННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ Анотація   PDF
В. Г. Дем’янова
 
№ 57 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ АВСТРАЛІЇ: РІВНІ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Л. С. Костіна
 
№ 57 ОСВІТНІЙ МЕДІАПРОСТІР Анотація   PDF
Є. O. Гриценко
 
№ 58 ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ, НЕВЕРБАЛЬНОЇ ТА ПАРАВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ КИТАЙСЬКОГО ЕТНОСУ ЯК УЧАСНИКІВ МІЖКУЛЬТУРНОГО КОНТАКТУ Анотація   PDF
Н. М. Божко
 
1 - 25 з 60 результатів 1 2 3 > >>