ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР

Л. Є. Перетяга, О. О. Наливайко

Анотація


У статті розглянуто основні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів вищої освіти Китайської Народної Республіки. Визначено зв’язок використання інформаційно-комунікаційних технологій при отриманні компетенцій навчання упродовж всього життя: пошук інформації, її обробка та використання. Представлено основні етапи впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання закладів освіти Китайської Народної Республіки, через прийняття нормативно-правових актів та планів розвитку цифрових технологій як запоруки зростання економіки та покращення ефективності роботи з інформаційно-цифровими ресурсами. Виділено чотири основних напрями розбудови процесу впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів освіти: розробка загальної стратегії, розроблення основних завдань, створення та поширення якісних цифрових освітніх ресурсів, заходи з захисту інформації та громадян у цифровому просторі. Проаналізовано рівень підтримки центральними органами влади процесу цифровізації освітнього середовища закладів освіти Китайської Народної Респубілики. Констатовано збільшення підтримки держави в процесі подолання цифрової нерівності між великими містами та їх закладами освіти й регіональними закладами вищої освіти. Представлено різні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання на прикладі цифровізації процесів вивчення ієрогліфічної писемності, де інформаційно-комунікаційні технології виступають засобом підвищення наочності та динаміки навчання. Крім того, були підставлено дослідження провідних китайських учених щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у закладах вищої медичної освіти Китайської Народної Республіки та проаналізовано рекомендації викладання курсів інформаційно-комунікаційних технологій для НПП.


Ключові слова


інформаційно-комунікаційних технологій; заклади вищої освіти; Китайська Народна Республіка; освітнє середовище; здобувачі освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Демина М., Грамаков Д. Использование средств информационно-коммуникационных технологий в обучении иероглифическому письму китайского языка. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2017, № 2, C. 72-79. DOI: 10.18384/2310-7219-2017-2-72-79

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. URL: https://iite.unesco.org/ru/news/639338-ru/

Наливайко О. «Визначення поняття «Lifelong learning» у світовій педагогічній думці», Наукові записки кафедри педагогіки, Вип. 41, 2017, С. 148-155.

Alamin A., Shaoquing G., Le, Z. (The development of educational technology policies (1996-2012) lesson from China and the USA. International Education Studies, 2015, 8(6), 142-150.

Lee R., Yuan Y. Innovation Education in China: Preparing Attitudes, Approaches, and Intellectual Environments for Life in the Automation Economy. In: Gleason N. (eds) Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution. Palgrave Macmillan, Singapore. 2018. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0194-0_5

Wang J, Abdullah A., Ma Z., Fu H., Huang K., et al. Building capacity for information and communication technology use in global health research and training in China: a qualitative study among Chinese health sciences faculty members. Health Res Policy Syst. 2017, 15(1), 59. DOI 10.1186/s12961-017-0222-8

Zhong, Q., & Cui, Y. Weile Zhonghua minzu de fuxing, weile mei wei xuesheng de fazhan: “Jichu jiaoyu kecheng gaige gangyao (shixing)” jiedu [For the rejuvenation of the Chinese people, for the development of each student: Reading the “Outline of the basic education curriculum reform (trial version)]. Shanghai: Huadong Shifan Daxue Chubanshe. 2001.

徐兰月. 利用信息技术轻松识字, 愉快阅读 // 中国信息技术教育. 2010. 第21期. 72-73页

References

Demina, M. & Gramakov, D. (2017). The use of information and communication technologies in teaching Chinese hieroglyphic writing. Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Pedagogy. 2017. № 2. C. 72–79. DOI: 10.18384/2310-7219-2017-2-72-79

UNESCO Institute for Information Technologies in Education (2019). URL : https://iite.unesco.org/ru/news/639338-ru/

Nalyvaiko, O. (2017). Definition of the concept of "Lifelong learning" in world pedagogical thought, Scientific notes of the Department of Pedagogy, Vol. 41, 2017, 148-155.

Alamin, A., Shaoquing, G., Le, Z. (2015). The development of educational technology policies (1996-2012) lesson from China and the USA. International Education Studies, 8(6), 142-150.

Lee, R., & Yuan Y. (2018). Innovation Education in China: Preparing Attitudes, Approaches, and Intellectual Environments for Life in the Automation Economy. In: Gleason N. (eds) Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0194-0_5

Wang, J., Abdullah, A., Ma Z., Fu H., Huang, K., et al. (2017). Building capacity for information and communication technology use in global health research and training in China: a qualitative study among Chinese health sciences faculty members. Health Res Policy Syst. 15(1), 59 DOI 10.1186/s12961-017-0222-8

Zhong, Q., & Cui, Y. (2001). Weile Zhonghua minzu de fuxing, weile mei wei xuesheng de fazhan: “Jichu jiaoyu kecheng gaige gangyao (shixing)” jiedu [For the rejuvenation of the Chinese people, for the development of each student: Reading the “Outline of the basic education curriculum reform (trial version)]. Shanghai: Huadong Shifan Daxue Chubanshe.

徐兰月. 利用信息技术轻松识字, 愉快阅读 // 中国信息技术教育. 2010. 第21期. 72-73页
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.16

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.