ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ І ТЛУМАЧЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ НЕОЛОГІЗМІВ НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРНЕТ-ВЕРСІЇ ПОПУЛЯРНИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ

О. Ю. Барабанщикова

Анотація


Проведене дослідження актуальне у зв'язку з зростаючою увагою до здатності мови «створювати повідомлення про себе саму», функції тлумачення як характеристики металінгвістичної функції, що актуалізується в комунікативних ситуаціях за допомогою типологічно визначених структур, які зводяться до біномінативної конструкції що є що, а також з'ясуванню, чому тлумачення було потрібне і як воно здійснювалося. Той факт, що прогалини в розумінні пов'язані головним чином з лексикою,  оскільки значення слова має бути пов'язане з певним денотатом (предметом, явищем), а незнайоме адресату слово передбачає роз'яснення за допомогою  тлумачення у самому тексті,  спонукає до пошуку типологічно визначених синтаксичних моделей, здатних відображати ізоморфізм семантичних процесів на різних мовних рівнях. Вичленення з текстів ( саме в тексті значення слова проявляється  найактивніше  і одиниці мови тому здатні виражати і передавати думку при спілкуванні, що вони акумулювали  в результаті функціонування її в текстах, мові, в процесі свого історичного розвитку, пов’язаного з діяльністю суспільства), проаналізованих електронних версій  друкованих видань «Факти» і «МК», метаздатних іншомовних одиниць дає наочне уявлення про матеріал дослідження, який в черговий раз доводить, що поповнення словника в значній мірі відбувається не внаслідок різних процесів словотворення на базі існуючих в мові слів, а завдяки чужомовним неологізмам, що стрімко входять в російську мову.

Ключові слова: лексична одиниця, металінгвістична функція, семантична вага, статус слова, лексичні запозичення, вокабула, тлумачення.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка: в 2-х тт. М.: Радянська школа, т.1, 1952 446 с.

Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка: в 2-х тт. М.: Радянська школа, т.2, 1953. 434 с.

Большой современный толковый словарь русского языка, 2012. URL: https://slovar.cc/rus/tolk/917.html (дата доступа 10 марта 2019)

Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка ХYII-ХIХ вв. М.: Высшая школа, 1982. 529 с.

Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи / Сергей Иванович Ожегов. – М.: Высшая школа, 1974. – 352 с.

Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов / [под ред. Н. З. Котеловой]. М.: Русский язык, 1971. 544 с.

Шанский Н.М. Основы словообразовательного анализа / Николай Максимович Шанский. – М.: Учпедгиз, 1953. – 56 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1572.2019.01.67.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.