ЦИКЛОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ПАРАДИГМ ЛІРИЧНОГО ЦИКЛУ І. О. БУНІНА «ПІСНІ ПРО ВЕСНУ»

И. А. Проскурин

Анотація


У статті запропоновано парадигматичний аналіз лексики ліричного циклу І. А. Буніна «Пісні про весну», що має на меті дослідження визначити циклотворчі функції лексичних парадигм. Усі твори циклу поєднують у своєму складі риси проєктивності та концептуальності. Концептуальність та проєктивність репрезентовані двома домінантними парадигмами, що повторюються в усіх віршах циклу «Пісні про весну» парадигмами ПРИРОДА (проективний аспект) та ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ (концептуальний аспект). Парадигма ПРИРОДА та парадигма ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ взаємопов’язані. Зміни складу парадигми ПРИРОДА призводять до змін складу парадигми ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ. У першому вірші циклу «Пісні про весну» природа знаходиться у стані очікування весни як пори оновлення. Ці відчуття поєднано з відчуттями ліричного героя. Весняне тепло, що огортає природу у наступному вірші циклу «Пісні про весну», віддзеркалено у відчуттях ліричного героя як стан, споріднений до сп’яніння. СПОКІЙ та РУХ ПРИРОДИ у третьому вірші циклу «Пісні про весну» ліричний герой відчуває крізь сінестетичні зорові та звукові образи. «Вранішні співи солов’їні» у вірші «То розростаючись, то невиразно…» голос Весни, який ліричний герой відчуває як невидиму гармонію. У заключному вірші циклу «Пісні про весну» парадигма ПРИРОДА поєднується з парадигмою БАТЬКІВЩИНА, надаючи відчуттям ліричного героя конкретні риси. Це є пов’язаним з тим, що концепт БАТЬКІВЩИНА сенсотвірний для всієї творчості І.О. Буніна. Батьківщина у розумінні поета не тільки рідний край та його конкретна частина, в якій народилася людина, де відбулося її становлення як особистості, а органічно належна людині риса, що детермінує її світогляд.

Ключові слова: функціональний підхід у дослідженні мовних явищ, парадигматичний аналіз лексики, мовознавче дослідження поетичного тексту.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бунин И.А. Песни о весне. Вестник Европы. Спб, 1893 (№7). С. 362–365.

Орлов А. Специфика художественного образа в ранней лирике И. Бунина. Філологічні науки. Збірник наукових праць. Випуск 14. Полтава, 2013. С. 73–79.

Правдин М.Н. Анализ содержательной структуры текста: Сборник научных трудов МГПИИЯ имени М. Тореза, вып. 103. М., 1976. С. 91–102.

Словарь современного русского литературного языка. Том 14. М., Л.: Издательство АН СССР, 1963. 700 с.

Степанченко И.И., Мирошниченко М.В., Нестеренко К.В., Пехарева М.В., Просяник О.П. Парадигматический анализ лексики поэтического произведения. К.: Українське видавництво, 2014. 216 с.

Степанченко И.И. Основные аспекты изучения языка в функциональной лингвистической парадигме. Русская філологія: Вестник ХНПУ им. Г.С. Сковороды. Харьков, 2016. № 4. С. 8–14.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1572.2019.02.68.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.