ЗАСОБИ І СПОСОБИ АРГУМЕНТАЦІЇ В ОБВИНУВАЛЬНОЇ ПРОМОВИ: КОМПОЗИЦІЙНО-СИНТАКСИЧНИЙ РІВЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ПРОМОВ А.Ф. КОНІ)

І. П. Азевіч

Анотація


У статті розглядаються мовні способи і засоби аргументації в обвинувальнiй промовi на прикладі промов А.Ф. Коні. Метою дослідження є опис композиційного і синтаксичного рівнів аргументації в монологічній обвинувальнiй мові в їх взаємозв'язку. Визначено особливості обвинувального мовлення як мовленнєвого жанру. Виявлено мовні способи і засоби аргументації на композиційному і синтаксичному рівнях, обумовлені жанроречевимі характеристиками обвинувальної промови. Описуються найбільш частотні способи і засоби аргументації, що використвані А.Ф. Коні для аргументації позиції звинувачення. Дані висновки зроблені на підставі аналізу виступів А.Ф. Коні, який є одним з найбільш яскравих представників ораторського мистецтва кінця XIX – початку XX століття

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Anisimova T.V. Sistema ritoricheskoj argumentacii v diskurse social'noj reklamy // Vestnik VolGU. Seriya 2: Yazykoznanie. 2019. №2. S. 159–173. [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa k zhurn.: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-ritoricheskoy-argumentatsii-v-diskurse-sotsialnoy reklamy. Data dostupa: 19.04.2021.

Baranov A. N. Lingvisticheskaya teoriya argumentacii (kognitivnyj podhod): avtoref. dis. na soisk. uchen. step. dokt. filol. nauk : spec. 10.02.01, 10.02.19 «Russkij yazyk», «Teoriya yazykoz naniya». M., 1990. 48 s.

Bryushkin V.N. Logika, myshlenie, informaciya. L.: Izdatel'stvo Leningradskogo universi teta, 1988. 152 s.

Ivin A. A. Logika i teoriya argumentacii: elementarnyj kurs. M.: Gardariki, 2007. 220 s.

Ivlev Yu.V. Teoriya i praktika argumentacii: uchebnik. M.: Prospekt, 2015. 288 s.

Kas'yanova Yu.I. Strukturno-semanticheskij analiz argumentacii v monologicheskom tek ste: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Izhevsk, 2008. 158 s.

Koni A. F. Sobranie sochinenij. T. 3 [Elektronnyj resurs] Rezhim dostupa: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/koni-anatolij-fedorovich/tom-3-sudebnie-rechi. Data dos-tupa : 10.04.2021.

Prigarina N. K. Ritoricheskie harakteristiki argumentativnyh modelej nekotoryh vidov diskursov // Grani poznaniya. 2015. № 1(35). S. 116–121.

Ruzavin G. I. Logika i argumentaciya: Uchebn. posobie dlya vuzov. M.: Kul'tura i sport, YuNITI, 1997. 351 s.

Savchuk T.N. Argumentaciya v diskurse gumanitarnyh nauk (na materiale russko- i belo russkoyazychnyh tekstov): avtoref. dis. na soisk. uchen. step. dokt. filol. nauk: spec. 10.02.19 «Teori ya yazyka». Minsk, 2019. 46 s.

Timofeeva L. I. Sudebnye rechi A.F. Koni: lingvostilisticheskij aspekt [Elektronnyj resurs] // Vestnik Marijskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. Rezhim dostupa k zhurn.: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnye-rechi-a-f-koni-lingvostilisticheskiy-aspekt/viewer. Data dostupa: 09.04.2021.

Ustinova K. A. Institucional'nye priznaki sudebnogo diskursa / K.A. Ustinova // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Filologiya. Iskusstvovedenie. 2011. Vyp. 60. № 33. S. 125–127.

Fanyan N.Yu. Lingvisticheskaya argumentaciya kak novaya disciplina [Elektronnyj resurs] // Vestnik Udmurdskogo universiteta. Seriya Istoriya i filologiya. 2017. T. 27, vyp. 5. Rezhim dostupa k zhurn.: file:///C:/Users/all/Downloads/lingvisticheskaya-argumentatsiya-kak-novaya distsiplina.pdf. Data dostupa: 09.04.2021.

Shmeleva T. V. Model' rechevogo zhanra // Antologiya rechevyh zhanrov: povsednevna ya kommunikaciya / obshch. red., predisl. K. F. Sedov. M.: Labirint, 2007. S. 81–89.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1572.2021.01.73.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.