Том 1, № 73

Зміст

Статті

І. І. Степанченко
3-7
Г. Ф. Калашникова
7-11
I. П. Зайцева
11-19
О. О. Скоробогатова
20-25
К. І. Коваленко
26-34
Є. В. Алексеєвич
34-41
О. П. Пушкар
41-45
О. В. Шилей
46-51
А. А. Золотько
52-57
І. П. Азевіч
58-66
Н. В. Міняйло
67-74
С. В. Ніколаєнко
74-80
І. І. Степанченко
81-82