ЯК СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕЛЕКТОРАЛЬНІ СИМПАТІЇ ЇХ КОРИСТУВАЧІВ?

П. Ф. Левицький

Анотація


У статті досліджено вплив соціальних мереж на формування електоральних симпатій. Розглянуто соціальні мережі, що впливають на соціум та відповідним чином на виборчі процеси, електоральні симпатії, офіційні вибори як такі. Досліджено аспект електоральних симпатій, які можуть замірятися за допомогою соціологічних досліджень. Метою статті є опис дослідження по визначенню того, яким чином соціальні мережі впливають на формування електоральних симпатій. Стверджується, що не підлягає вимірюванню поступовий процес фо мування електоральних симпатій у соціологічних цифрах, але є можливість описати конкретні механізми та електоральні взаємодії за допомогою соціальних мереж. Розглянуто результати соціологічних досліджень стосовно вже сформованих електоральних симпатій.

Ключові слова: соціальні мережі, виборчі процеси, електоральні симпатії, таргетована реклама.


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Віннічук, Ю., 2019. Як в Україні з’явилася мережа анонімних Telegram-каналів. [online] (Останнє оновлення 03 Жовтень 2019) Доступно: https://biz.censor.net/resonance/3151221/%20yak_v_ukran_zyavilasya_stka_anonmnih_telegramkanalv [Дата звернення 04 Травень 2023].

Голіната, А., 2016. Ось як Фейсбук вплинув на президентські вибори в США. [online] (Останнє оновлення 15 Листопад 2016) Доступно: https://www.holosameryky.com/a/tsukerberg-rolj-feysbuk-u-amerykanskyhvyborakh/3597125.html [Дата звернення 04 Травень 2023].

Вікіпедія, 2023. Рекламна кампанія. [online] (Останнє оновлення 02 Серпень 2022) Доступно: https://uk.wikipedia.org/wiki/Рекламна_кампанія [Дата звернення 05 Травень 2023].

Cітнікова, І., 2019. Соціальні мережі: вплив на вибори в Україні. [online] (Останнє оновлення 17 Липень 2019) Доступно:https://www.radiosvoboda.org/a/30060702.html [Дата звернення 05 Травень 2023].

Barnes, J.A. 1990. Models and Interpretations. Selected Essays. Cambridge: Cambridge University Press.

REFERENCES

Vinnichuk, Yu., 2019. Yak v Ukraini ziavylasia merezha anonimnykh Telegramkanaliv. [online] (Ostannie onovlennia 03 Zhovten 2019) Dostupno: https://biz.censor.net/resonance/3151221/%20yak_v_ukran_zyavilasya_stka_anonmnih_telegramkanalv [Data zvernennia 04 Traven 2023].

Holinata, A., 2016. Os yak Feisbuk vplynuv na prezydentski vybory v SShA. [online] (Ostannie onovlennia 15 Lystopad 2016) Dostupno: https://www.holosameryky.com/a/tsukerberg-rolj-feysbuk-uamerykanskyhvyborakh/3597125.html [Data zvernennia 04 Traven 2023].

Vikipediia, 2023. Reklamna kampaniia. [online] (Ostannie onovlennia 02 Serpen 2022) Dostupno: https://uk.wikipedia.org/wiki/Reklamna_ka mpaniia [Data zvernennia 05 Traven 2023].

Citnikova, I., 2019. Sotsialni merezhi: vplyv na vybory v Ukraini. [online] (Ostannie onovlennia 17 Lypen 2019) Dostupno:https://www.radiosvoboda.org/a/

html [Data zvernennia 05 Traven 2023].

Barnes, J.A. 1990. Models and Interpretations. Selected Essays. Cambridge: Cambridge University Press.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2023.26.1.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.