Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 13 ІНФОМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІНСТИТУТИ ДЕМОКРАТІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ Анотація   PDF
І. В. Застава, Л. В. Новікова, І. М. Харченко
 
Том 1, № 13 АРХЕТИП СЕРЦЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИКО-МЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Г. М. Куц
 
Том 1, № 13 ВЗАЄМОЗВЯЗОК ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: АКТОРНО-МЕРЕЖЕВИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
О. О. Стрельнікова
 
Том 1, № 13 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТІЯ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В. І. Горбань, О. В. Горбань
 
Том 1, № 13 ДЕФІНІЦІЯ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ» Анотація   PDF
І. О. Поліщук
 
Том 1, № 13 КОНЦЕПТ «ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Ю. А. Данько
 
Том 1, № 13 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
Т. Г. Андрієвський
 
Том 1, № 13 МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДИ Анотація   PDF
Т. С. Майко
 
Том 1, № 13 ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ПОСКТОНФЛІКТНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ НА ПРИКЛАДІ РУАНДИ Анотація   PDF
В. В. Михальська
 
Том 1, № 13 ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» Анотація   PDF
Ю. А. Денисенко
 
Том 1, № 13 ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ В АВТОКРАТИЧНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РЕЖИМІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИОКРЕМЛЕННЯ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ Анотація   PDF
В. М. Кольцов
 
Том 1, № 13 ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. О. Безрук
 
Том 1, № 13 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н. О. Єсіна
 
Том 1, № 13 СТРАТЕГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ РУХІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ КОНФЛІКТУ Р. ДАРЕНДОРФА Анотація   PDF
І. Д. Денисенко
 
Том 1, № 13 СУСПІЛЬНІ РУХИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН Анотація   PDF
Т. П. Савельєва
 
Том 1, № 13 СУЧАСНА БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ В ЄВРОПІ: КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ ТА ЗАВДАННЯ Анотація   PDF
О. С. Русова
 
1 - 16 з 16 результатів