Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 15 «ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ» ЯК БАЗОВИЙ КОНЦЕПТ СУЧАСНОГО ДИСКУРСУ ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ: ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
А. С. Размєтаєв
 
Том 2, № 14 ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИКІВ (М. КОСТОМАРОВ, М. ДРАГОМАНОВ, В. АНТОНОВИЧ) Анотація   PDF
Н. І. Моісєєва, В. В. Шилін
 
Том 1, № 13 ІНФОМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІНСТИТУТИ ДЕМОКРАТІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ Анотація   PDF
І. В. Застава, Л. В. Новікова, І. М. Харченко
 
Том 2, № 14 АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ Анотація   PDF
О. В. Стогова
 
Том 1, № 13 АРХЕТИП СЕРЦЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИКО-МЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Г. М. Куц
 
Том 1, № 13 ВЗАЄМОЗВЯЗОК ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: АКТОРНО-МЕРЕЖЕВИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
О. О. Стрельнікова
 
Том 1, № 15 ВПЛИВ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО РИНКУ ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
А. В. Горбачов
 
Том 1, № 13 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТІЯ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В. І. Горбань, О. В. Горбань
 
Том 2, № 14 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ Анотація   PDF
О. В. Коломієць
 
Том 1, № 13 ДЕФІНІЦІЯ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ» Анотація   PDF
І. О. Поліщук
 
Том 2, № 14 ЕТИЧНИЙ ВИМІР ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ЇЇ СУПЕРЕЧЛИВОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
В. Л. Пасісниченко, І. М. Пасісниченко
 
Том 1, № 15 ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ СУЧАСНОЇ УГОРЩИНИ Анотація   PDF
О. В. Коломієць
 
Том 2, № 14 КОНЦЕПТ «МОДА»: ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ РУХІВ) Анотація   PDF
І. Д. Денисенко, Т. П. Савельєва
 
Том 1, № 13 КОНЦЕПТ «ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Ю. А. Данько
 
Том 1, № 13 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
Т. Г. Андрієвський
 
Том 2, № 14 КОНЦЕПЦІЯ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ЛІБЕРАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ XVIII-ХІХ СТОЛІТЬ Анотація   PDF
С. Є. Євсєєв, І. В. Тодріна
 
Том 2, № 14 МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Ю. В. Зайончковський, О. М. Осіпов
 
Том 1, № 13 МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДИ Анотація   PDF
Т. С. Майко
 
Том 2, № 14 МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. О. Безрук
 
Том 1, № 15 МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИЧНОГО КЛАСУ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. О. Безрук
 
Том 1, № 15 ОСОБЛИВОСТІ МОЖЛИВИХ ПРОЯВІВ САБОТАЖУ В ЗДІЙСНЕННІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Г. Ю. Євтухова
 
Том 1, № 15 ПАРТИЦИПАТОРНИЙ БЮДЖЕТ У ХАРКОВІ: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ПРОЦЕДУРНІ ОБМЕЖЕННЯ Анотація   PDF (English)
А. Avksentiev, V. Kyselova
 
Том 2, № 14 ПЕРСПЕКТИВИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: СПРОБА НАУКОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Т. Ю. Кулішенко, Н. П. Москальова
 
Том 1, № 13 ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ПОСКТОНФЛІКТНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ НА ПРИКЛАДІ РУАНДИ Анотація   PDF
В. В. Михальська
 
Том 1, № 13 ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» Анотація   PDF
Ю. А. Денисенко
 
1 - 25 з 51 результатів 1 2 3 > >>