Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 14 ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИКІВ (М. КОСТОМАРОВ, М. ДРАГОМАНОВ, В. АНТОНОВИЧ) Анотація   PDF
Н. І. Моісєєва, В. В. Шилін
 
Том 1, № 13 ІНФОМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІНСТИТУТИ ДЕМОКРАТІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ Анотація   PDF
І. В. Застава, Л. В. Новікова, І. М. Харченко
 
Том 2, № 14 АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ Анотація   PDF
О. В. Стогова
 
Том 1, № 13 АРХЕТИП СЕРЦЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИКО-МЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Г. М. Куц
 
Том 1, № 13 ВЗАЄМОЗВЯЗОК ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: АКТОРНО-МЕРЕЖЕВИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
О. О. Стрельнікова
 
Том 1, № 13 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТІЯ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В. І. Горбань, О. В. Горбань
 
Том 2, № 14 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ Анотація   PDF
О. В. Коломієць
 
Том 1, № 13 ДЕФІНІЦІЯ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ» Анотація   PDF
І. О. Поліщук
 
Том 2, № 14 ЕТИЧНИЙ ВИМІР ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ЇЇ СУПЕРЕЧЛИВОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
В. Л. Пасісниченко, І. М. Пасісниченко
 
Том 2, № 14 КОНЦЕПТ «МОДА»: ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ РУХІВ) Анотація   PDF
І. Д. Денисенко, Т. П. Савельєва
 
Том 1, № 13 КОНЦЕПТ «ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Ю. А. Данько
 
Том 1, № 13 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
Т. Г. Андрієвський
 
Том 2, № 14 КОНЦЕПЦІЯ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ЛІБЕРАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ XVIII-ХІХ СТОЛІТЬ Анотація   PDF
С. Є. Євсєєв, І. В. Тодріна
 
Том 2, № 14 МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Ю. В. Зайончковський, О. М. Осіпов
 
Том 1, № 13 МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДИ Анотація   PDF
Т. С. Майко
 
Том 2, № 14 МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. О. Безрук
 
Том 2, № 14 ПЕРСПЕКТИВИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: СПРОБА НАУКОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Т. Ю. Кулішенко, Н. П. Москальова
 
Том 1, № 13 ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ПОСКТОНФЛІКТНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ НА ПРИКЛАДІ РУАНДИ Анотація   PDF
В. В. Михальська
 
Том 1, № 13 ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» Анотація   PDF
Ю. А. Денисенко
 
Том 2, № 14 ПОЛІТИКО-КОМУНІКАЦІЙНА КАМПАНІЯ: ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ Анотація   PDF
Л. М. Лінецький, С. С. Романова
 
Том 1, № 13 ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ В АВТОКРАТИЧНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РЕЖИМІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИОКРЕМЛЕННЯ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ Анотація   PDF
В. М. Кольцов
 
Том 2, № 14 ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Н. Г. Білоцерківська
 
Том 1, № 13 ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. О. Безрук
 
Том 1, № 13 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н. О. Єсіна
 
Том 2, № 14 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОРУ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ВОЛОНТЕРА Анотація   PDF
Н. О. Єсіна, О. О. Стрельнікова
 
1 - 25 з 36 результатів 1 2 > >>