ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Ю. А. Данько

Анотація


У статті аналізується феномен публічної політики як процес відображення інтересів суспільства через діалог з владою за допомогою налагодженого комунікаційного процесу. Розглянуто американську та європейську традиції у визначенні цього концепту. Окреслені характеристики публічної політики у політичній науці. Зазначено про розвиток публічної політики за умов інформаційної доби, функціонування її в онлайн просторі, а саме про роль соціальних мереж як нового суб'єкта публічної політики. 

Ключові слова: публічність, публічна сфера, публічна політика, онлайн-простір, Інтернет, соціальні мережі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Атанесян А. Публичная политика и технологии современной политической риторики / А. Атанесян // Бюллетень Научно-образовательного фонда Нораванк. – 2005. –– № 10 (16). –– С. 72––100.

Беляева Н. Ю. Развитие концепта публичной политики: внимание «движущим силам» и управляющим субъектам / Н. Ю. Беляева // Политические исследования. – 2011. –– № 3. –– С. 72––87.

Гадышев С. А. Современные подходы к определению публичной политики / С. А. Гадышев // Гуманитарный вектор. –– 2010. –– № 3 (27). –– С. 133––134.

Кудіна О. А. Публічна політика як чинник демократичної організації суспільства / О. А. Кудіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. –– 2014. –– Вип. Спец. вип. –– С. 456––461.

Лазарєва О. В. Імплементація засобів публічної політики в державному управлінні України / О. В. Лазарєва // Наукові праці. Державне управління. –– Випуск 164. –– Том 176. –– С. 37––41.

Мирошниченко И. В. Формирование субъектности сетевых сообществ в российской публичной политике / И. В. Мирошниченко // Человек. Сообщество. Управление. –– 2012. ––№1. –– С. 76––86.

Нагорянський Є. Публічна політика: деякі підходи до витлумачення поняття / Є. Нагорянський // Гілея: науковий вісник. –– 2013. –– № 75. –– С. 445––447.

Поветьев П. В. Бренд-коммуникация в публичной политике: концептуальные основы [Электронный ресурс] / П. В. Поветьев. –– Режим доступа : http://www.nirsi.ru/74

Подзолков Ю. А. Інтернет і ЗМІ як інструменти сучасної публічної політики / Ю. А. Подзолков // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. –– 2014. –– 14. –– С. 83––89

Подзолков Ю. А. Современные подходы к определению публичной политики / Актуальні проблеми політики. –– 2014. –– Вип. 52. –– С. 74––81.

Политики в соцсетях: объективная необходимость или дань моде [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: http://glavred.info/politika/politiki-v-socsetyahobektivnaya-neobhodimost-ili-dan-mode-313860.html

Рябченко Н. А. Online-социальные сети в публичной политике: «семь мостов» египта / Н. А. Рябченко // Человек. Сообщество. Управление. –– 2011. –– №4. –– С. 92––93.

Шматко Н. Феномен публичной политики / Н. Шматко // Социологические исследования. –– 2001. –– №7. –– С. 106––112.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.