ПІДХІД АКЦЕНТОВАНОЇ РІВНОВАГИ Ф. БАУМГАРТНЕРА І Б. ДЖОНСА ДО ПОЯСНЕННЯ ПРОЦЕСУ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

О. М. Кужман

Анотація


Розкривається сутність підходу акцентованої рівноваги Ф. Баумгартнера і Б. Джонса та визначається його можливості для пояснення процесу встановлення регіонального політичного порядку денного. Показано, що в стабільні часи вироблення політики здійснюється за допомогою рутинних практик інтересів, особливої інституційної структури і обмеженої раціональності політичних акторів, питання порядку денного обробляються субсистемами фахівців у паралельний спосіб. У період нестабільності питання порядку денного обробляються у послідовний спосіб широкими колами громадськості, тобто монополія на публічну політику з боку субсистем фахівців відкривається для критики та ентузіазму. Акцентована рівновага, що формується в період нестабільності, визначається, з одного боку, тим, як питання репрезентовані, тобто образом політики, і як проблеми визначаються, а з іншого – інституціями здійснення політики. Встановлення порядку денного визначається як спосіб регулювання чи управління з боку політичної еліти комплексністю за допомогою спрощення (у послідовному режимі), а не «контролю» (у паралельному режимі). Доведено, що модель акцентованої рівноваги більшою мірою спрямована на розгляд встановлення регіонального порядку денного, оскільки дозволяє розкрити механізми формування набору питань життєвого рівня, локалізованих за місцем проживання громадян.

Ключові слова: теорія акцентованої рівноваги; субсистеми політики; встановлення регіонального порядку денного; образ політики, визначення політики, інституційний контекст питань.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кулик В. Г. Метатеоретичний аспект досліджень політичного порядку денного, проведених у рамках вивчення державної політики // Наукові праці. Серія «Політологія». –– 2014. –– Вип. 236 (Т. 248). –– С. 7––13.

Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики / В. Парсонс. — К. : Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 2006. — 549 с.

Baumgartner F. R. Agenda Dynamics and Policy Subsystems / F. R. Baumgartner, B. D. Jones // The Journal of Politics. –– 1991. –– Vol. 53 –– № 4. –– P. 1044––1074.

Baumgartner F.R. Agendas and Instability in American Politics / F.R. Baumgartner, B.D. Jones ; [2nd ed.]. –– Chicago : University of Chicago Press, 2009. –– XXVII, 339 p.

Baumgartner F. Policy Dynamics / F. Baumgartner, B. Jones. –– Chicago : University of Chicago Press, 2002. –– 302 р.

Jones B.D. A Model of Choice for Public Policy / B.D. Jones, F.R. Baumgartner // Journal of Public Administration Research and Theory. –– 2005. –– Vol. 15. –– № 3. –– Р. 325 –– 351.

Jones B. Politics and the Architecture of Choice / B. Jones. –– Chicago : University of Chicago Press, 2001. –– 128 р.

Jones B. Reconceiving Decision-making in Democratic Politics: Attention, Choice, and Public Policy / B. Jones. –– Chicago : University of Chicago Press, 1994. –– 234 р

Jones B. D. The Politics of Attention: How Government Prioritizes Problems / B. D. Jones, F. R. Baumgartner. –– Chicago : University of Chicago Press, 2005. –– 316 p.

Key V.O. Public Opinion and American Democracy / V.O. Key, Jr. –– New York : Knopf, 1961. –– 256 р.

Stimson J. A. Dynamic Representation / James A. Stimson, Michael B. MacKuen, Robert S. Erikson // American Political Science Review. –– 1995. –– Vol. 89. –– Р. 543 –– 565.

Theories of the policy process / P. Sabatier (ed.). –– Boulder : Westview Press, 2006. –– 344 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.