ЛЮСТРАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

О. В. Стогова

Анотація


Проаналізовано низку концепцій боротьби із корупцією та виділено засадничі орієнтири поєднання її із люстрацією в умовах постсоціалістичного транзиту. Розглянуто основні особливостікорупції, її причини та шляхизапобігання за умов демократичного транзитув українських соціально-політичних реаліях. Висвітлено деякі аспекти корупції у розвинутих країнах та державах, що знаходяться в стадії трансформації.Проаналізовано вплив люстрації на рівень корупції у країні. Встановлено,що реалізація люстрації є передумовою ефективної боротьби із корупцію у країнах постсоціалістичного табору.

Ключові слова: корупція, боротьба із корупцією, люстрація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Авер’янов В. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу України про адміністративні проступки / В. Авер’янов, Д. Лук’янець, Н. Хорощак // Право України. –– 2004. –– № 11. –– С. 11––15.

Банчук О. Запобігання і протидія корупції в органах місцевого самоврядування : Практичний посібник / Олександр Банчук. –– К. : ТОВ «Софія-A», 2012. –– 88 с.

Битяк Ю. П. Державна служба в Україні : організаційно-правові засади : [монографія] / Ю. П. Битяк. –– Х. : Право, 2005. –– 304 с.

Буракова Л.А. Почему у Грузии получилось? [Електронний ресурс] / Л.А. Буракова. — Режим доступу : http://www.litmir.me/br/?b=159768.

Восленский М. Номенклатура / Михаил Восленский. — М. : Захаров, 2005. — 640 с.

Европа сильно хвалит наше э-государство. –– Деловые ведомости, 20.11.2009 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.dv.ee/?Publicationld=bf73c3e7 -07df-47a5-b2bd-9128fda5ebc9

Закірова С. Люстрація в Україні: складний і суперечливий, але вкрай необхідний шлях [Електронний ресурс] / С.Закірова. — Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/

Закон України «Про очищення влади» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18

Камлик М. І. Стан протидії корупції та шляхи її подолання / М. І. Камлик, Є. В. Марценко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). –– 2006. –– № 13. –– С. 24––32.

Ливийский парламент принял закон о люстрации. –– Лента. ру, 5 мая 2013 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://lenta.ru/news/2013/05/05/law/

Невмержицький Є. В. Корупція в Україні : причини, наслідки, механізми протидії : [монографія] / Є. В. Невмержицький. –– К. : КНТ, 2008. –– 368 с.

Нисневич Ю. Люстрация як инструмент противодействия коррупции / Ю. Нискевич, П. Рожич // Политические исследования. –– 2009. — №1. –– С. 109––130.

Нисневич Ю. Многоликая коррупция и ее измерение в исследованиях международных организаций / Ю. Нискевич, Д. Стукал // Мировая экономика и международные отношения. — 2012. — № 3. — С. 83—90.

Нисневич Ю. Уровень коррупции как индикатор качества реализации политических и государственных порядков полиархической демократии (Постановка задачи) / Ю. Нискевич // Полития. — 2012. — № 1 (64). — С. 187—199.

Нисневич Ю. Уровень коррупции как индикатор качества реализации политических и государственных порядков полиархической демократии (Эмпирический анализ) / Ю. Нискевич // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. — № 1 (68).— С. 156—184.

Парламент Грузии единогласно принял «Хартию свободы». 2013. — Новости Грузия. –– 31 мая [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.newsgeorgia.rU//politics/20110531/213967718.html.

Полещук В. Неграждане в Эстонии [Електронний ресурс] / В. Полещук. –– Режим доступу : http://www.ereading.link/bookreader.php/89163/Poleshchuk__Negrazhdane_v_Estonii.html

Румыния отменила закон о люстрации. — Росбалт, 3 марта 2012 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.rosbalt.ru/main/2012/03/29/962848.html.

Специализированные институты по борьбе с коррупцией – обзор моделей. –– 2008. ОЭСР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.oecd.org/corruption/acn/39972100.pdf

Canache D., Allison M. Perceptions of political corruption in Latin American democracies / D. Canache, M. Allison // Latin American Politics and Society. — 2005. — Vol. 43 (No. 3). —P. 91—111.

Newell J. Introduction: corruption and democracy in Western Europe / J. Newell // Perspectives on European Politics and Society. — 2007. — Vol. 9 (No. 1). — P. 1—7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.