ОСВІТА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИКИ М’ЯКОЇ СИЛИ: СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

Н. Г. Білоцерківська

Анотація


Стаття присвячена дослідженню освіти, як одного із елементів політики «м’якої сили» в контексті світового політичного процесу. Розглянуто провідні ідеї зарубіжних та вітчизняних науковців щодо визначення змісту «м’якої сили» і можливості її реалізації в сучасній Україні.

Ключові слова: «м’яка сила», освіта, культура, політичні цінності, міжнародні відносини, демократія. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Актуальні статистично-аналітичні показники надання освітніх послуг іноземцям [Електронний ресурс] / Український державний центр міжнародної освіти // Освіта для іноземців. — 2015. — Режим доступу : http://intered.com.ua.

Гай-Нижник П. Культура як основа «м’якої сили» держави Україна в контексті підвищення її зовнішньополітичного авторитету [Електронний ресурс] / П. Гай-Нижник, Л. Чупрій // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку / — 2014. — Випуск 26. — Режим доступу: http:// www. bulava. info/hainyzhnyk_chupriy. Html.

Най Джозеф С. Мягкая сила. Составляющие успеха в мировой политике [Электронный ресурс] / С. Най Джозеф. — Нью-Йорк : Паблик афферс, 2004. — 192 с. — Режим доступа: http:uaforeingnaffairs.com/ua/zs/anglomovnaversija/viev/article/factor-mjakoji.

Старостіна А. Міжнародний імідж країни: практичні аспекти аналізу / А. Старостіна, В. Кравченко, Г. Личова // Маркетинг в Україні. — 2011. — № 3. — С. 53—61.

Турчин Я. «Мяка сила» України в Польщі: особливості та механізми реалізації / Я. Турчин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2012. — Випуск 24. — С. 119—125.

Центральна та Східна Європа. Польща [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/33125.htm.

Soft Power: The means yo success in world politics [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: // www.futurecasts.com/book%20review%206-4.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.