ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН

Г. М. Куц

Анотація


У статті зазначено, що дискурс українсько-польського порозуміння набув нищівного удару через ухвалення Сеймом Польщі резолюції (11.07.2016 р.) про визнання Волинської українсько-польської трагедії 1943 р. геноцидом щодо поляків. Тобто, поляки попали під вплив технології створення «образу ворога» при переформатуванні власної колективної ідентичності. Відповідно, переформатування польської ідентичності виявилося спрямованим у минуле. Натомість, сучасне перекодування української колективної ідентичності, по-перше, пов’язане із сучасністю та, по-друге, спрямоване в майбутнє, що обумовлюється гібридною російсько-українською війною на Сході України. Разом з тим, майбутнє – за співпрацею двох держав (України та Польщі), які обов’язково подолають сучасні суперечності та сформують неконфліктні між собою типи колективних ідентичностей.

 Ключові слова: ідентичність, колективна ідентичність, національна ідентичність, польсько-українські відносини, гібридна війна, Україна, Польща, європейська ідентичність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ґібернау М. Ідентичність націй / Монтсеррат Ґібернау ; [пер. з англ.]. – К. : Темпора, 2012. – 304 с.

Грей Дж. Поминки по Просвещению. Политика и культура на закате современности / Джон Грей ; [пер. с англ. Л. Е. Переяславцевой, Е. Рудницкой, М. С. Фетисова и др. ; под общ. ред. Г. В. Каменской]. – М. : Праксис, 2003. – 368 с.

Зінченко О. Навіщо потрібні українці або Як розірвати коло історії [Електронний ресурс] / Олександр Зінченко // Дзеркало тижня. Україна. – 2016. – № 29. – 20 серп. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/HISTORY/navischo-potribni-ukrayinci-abo-yak-rozirvatikolo-istoriyi-mi-zakrivayemo-stolitni-geshtalti-i-nagaduyemo-yevropi-pro-yevropu-_. html.

Кільманзеґґ П. Ґ. Інтеграція та демократія / Петер Ґраф Кільманзеґґ // Європейська інтеграція / [уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох ; пер. з нім. М. Яковлєва]. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 394 с. : іл. – С. 33–50.

Куц Г. М. Перипетії формування політичного режиму в пострадянській Україні: досвід Майданів / Г. М. Куц // Сучасне суспільство : політичні науки : зб. наук. праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. — Харків : ФОП Петров В. В., 2014. – Вип. 1 (5). – 168 с. – С. 82–94.

Куц Г. М. Проблематика ідентичності в ліберальному контексті / Г. М. Куц // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : «Питання політології». – Харків, 2007. – № 785. – Вип. 10. – 196 с. – С. 79–85.

Куц Ю. О. Етнонаціональні чинники державотворення : [моногр.] / Ю. О. Куц, О. М. Куць, В. В. Лісничий. – Харків : Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. – 108 с.

Моджеєвскі А. Про європейську сутність України у вченні Папи Римського Івана Павла ІІ / Аркадіуш Моджеєвскі // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. статей. – Чернівці : Рута, 2008. – Т. 17–18. – 280 с. – С. 132–137.

Рущенко І. П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога : [моногр.] / І. П. Рущенко. – Харків : ФОП Павленко О. Г., 2015. – 268 с.

Хёсле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности / Витторио Хёсле ; [пер. с англ.] // Вопросы философии. – 1994. – № 10. – С. 112–123.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.