ДЕФЕКТНІ ДЕМОКРАТІЇ ТА КВАЗІДЕМОКРАТІЇ: ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ

О. І. Романюк

Анотація


Статтю присвячено проблемі концептуального розмежування дефектних демократій та квазідемократій. Аналізуються різні трактування цих понять. Основний висновок автора полягає в тім, що дефектні демократії відрізняються від квазідемократій ступенем відхилення від загальноприйнятих стандартів демократичного врядування. У дефектних демократіях відхилення стосуються окремих політичних інститутів, у квазідемократіях вони пронизують усю політичну систему.

Ключові слова: демократія, демократичні стандарти, дефектні демократії, квазідемократії, автократії. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврилюк Г. І. «Дефектні демократії» та пізнавальні можливості транзитологічної парадигми / Г. І. Гаврилюк // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 825. Серія: Питання політології, вип. 25. — Харків, 2008. — С. 94—101.

Сучасний словник іншомовних слів / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України; уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — Київ : Довіра, 2006. — 789 с.

Тихонов Д. Ю. Концепция дефектной демократии как объяснительная модельм процессов политической модернизации стран Южного Кавказа / Д. Ю. Тихонов // Человек. Сообщество. Управление. — 2011 — № 4. — С. 103—108.

Шнайдер-Детерс В. Європейська функція України, або Як Україна може стати «загальноєвропейським чинником» / В. Шнайдер-Детерс // Дзеркало тижня. — 2011. — № 16 (28 квітня — 13 травня). — С. 5.

Яковлєв М. Ізоморфізація інститутів постдемократій і дефектних демократій: спроба логічного аналізу / М. Яковлєв // Маґістеріум. Серія: Політичні студії. — Київ, 2008. — Вип. 31. — С. 39—45.

Carothers, T. The End of the Transitional Paradigm / T. Carothers // Journal of Democracy. — Vol. 13. — 2002. — No. 1. — P. 6—21.

Collier, D. Democracy «With Adjectives»: Conceptual Innovation in Comparative Research / D. Collier, St. Levitsky // Kellogg Institute, Working Paper # 230. – August 1996 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/230.pdf

Croissant, A. From Transition to Defective Democracy. Mapping Asian Democratization / A. Croissant // Democratization. —Vol. 11. — 2004. — No. 5. — P. 156—178.

Croissant, A. Von defekten und anderen Demokratien / Aurel Croissant, Peter Thiery // WeltTrends. — Nr. 29. — 2000/2001. — Winter. — P. 9—32.

Dahl, R. A. Polyarchy. Participation and Opposition / R. A/ Dahl. — New Haven, L. : Yale University Press, 1971. — 257 p.

Diamond, L. Is the Third Wave Over? / L. Diamond // Journal of Democracy. — 1996. — Vol. 7. — No. 3. — P. 20–37.

Merkel W. Defekte Demokratien / W. Merkel // Demokratie in Ost und West : Fur Klaus von Beyme / Hrsg. von W. Merkel, A. Busch. — Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1999. — P. 361—381.

Merkel W. Embedded and Defective Democracies / W. Merkel // Democratization. — 2004. — Vol. 11. — No. 5. — P. 33—58.

Merkel, W. Die „eingebettete“ Demokratie – Ein analytisches Konzept / W. Merkel // WZB-Mitteilungen. —Heft 106. — 2004. — Dezember. – P. 7—10.

Merkel W. Formale Institution und informale Regein in defecten Democratien / W. Merkel, A. Croissant // Politische Vierteljahresschrift. — 2000. — Bd. 41. — № 1. — P. 3—30.

Number and percentages of electoral democracies, FIW 1989-2016 (PDF) / Freedom House [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://freedomhouse.org/sites/default/files/Electoral%20Democracy%20Numbers%2C%20FIW%201989-2016.pdf

O’Donnell, G. Delegative Democracy / G. O’Donnell // Journal of Democracy. — 1994. — Vol. 5. — №. 1. — P. 55—69.

Puhle, H. J. Democratic Consolidation and “Defective Democracies / H. J. Puhle // Facultad de Derecho Universidad Autonoma de Madrid, Estudio/Working Paper 47/2005 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.uam.es/centros/derecho/cpolitica/papers.htm

Schmitter Ph. C. What Democracy is...and is Not / Ph. C. Schmitter, T. L. Karl // Journal of Democracy. — 1991. — Vol. 2. — №. 3. — P. 75—88.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.