МЕДІА-ДИСКУРС У СУСПІЛЬСТВІ РИЗИКУ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ)

Т. Т. Власенко

Анотація


Аналізується2 процес розвитку сучасної України як суспільства ризику. Розглядається вплив медіа-дискурсу на механізм формування ризиків в сучасному українському суспільстві. Особлива увага приділяється дослідженню посилення ризиків в Україні, завдяки агресивній інформаційній політиці (інформаційній війні), яку ведуть російські засоби масової комунікації.

Ключові слова: знання, інформація, інформаційна війна, мас-медіа, медіа-дискурс, симулякр, суспільство ризику


Повний текст:

PDF

Посилання


Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну [Електронний ресурс] / Ульрих Бек. — М. : Прогрес-Традиция. — 2000. — Режим доступу : http://royallib.com/book/bek_ulrih/obshchestvo_riska_na_puti_k_drugomu_modernu.html.

Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность / Э. Гидденс // THESIS. — 1994. — Вып.5. — С. 107––134.

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Э. Гидденс ; [пер. с англ. М.Л. Коробочкина]. — М. : Весь Мир. –– 2004. –– 116 с.

Документ УНЦПД із оцінювання політичних ризиків. — Вип.12. — Серпень 2014 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ucipr.kiev.ua/userfiles/Political_risks12_Aug2014u.pdf.

Кіндратець О. Ризики українського суспільства [Електронний ресурс] / О. Кіндратець // Віче. — 2009. — № 17. –– Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1623/http://www.viche.info/journal/1623/.

Кривошеїн В. Ризик як атрибут політики / В. Кривошеїн // Політичний менеджмент. — 2004. — № 6. — С. 38––47.

Луман Н. Понятие риска / Н. Луман // THESIS. — 1994. — Вып. 5. — С. 135––160.

Мінінфополітики запустить іномовний і військові телеканали [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://24tv.ua/news/showNews.do?mininformpolitiki_zapustit_inomovniy_i_viyskoviy_telekanali&objectId=546837.

Моїсеєва А.С. Вплив політичних ризиків на формування політичного іміджу України [Електронний ресурс] / А.С. Моїсеєва // Політологічні записки. — 2013. — № 7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2013_7_25.pdf.

Соскін О. Фінансово-економічні ризики розвитку України в умовах сучасної кризи [Електронний ресурс] / О. Соскін. — Режим доступу : http://soskin.info/news/2895.html

Юрчишин В. Економічні ризики для України [Електронний ресурс] / В. Юрчишин. — Режим доступу : http://www.uceps.org/upload/yurchyshyn_nov_2010.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.