ДЕРЖАВА І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Л. О. Іваніщенко

Анотація


Автор розглядає відомі моделі системи організації охорони здоров’я європейських країн; аналізує їх переваги та недоліки. Піднімає питання «медичної допомоги» і «медичної послуги», вказує на необхідність розмежування цих понять. Розглядає правові норми та законодавчі акти, які регулюють їх надання. Пропонує визнати медичну послугу товаром та створити механізм ціноутворення для неї. Це дозволить залучити додаткові кошти для фінансування медичної галузі, що є необхідністю сьогодення.

Ключові слова: медичне страхування, медична допомога, медична послуга, страхова модель (система).


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституційно-правові засади становлення української державності / В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика, О.Г. Данильян та ін. ; [за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Тодики]. –– Х. : Право, 2003. –– 328 с.

Малагардіс А. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: досвід проекту ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні» : Посіб. №2. Вимоги до розробки стратегічного плану запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні / А. Малагардіс, В. Рудий, Е. Лінакко, А. Драгомірістяну, М. Шевченко –– К. : СПД Шмельков М. Ю., 2006. –– 72 с.

Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості Верховної ради України. ––1993. –– № 4. –– Ст. 19.

Семенов В.Ю. Опыт реформирования здравоохранения в зарубежных странах / В.Ю. Семенов, В.В. Гришин. –– М. : «Федеральній фонд ОСМ», 1997. –– 256 с.

Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / О.В. Скрипнюк. –– К. : Логос, 2006. –– 368 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.