ЧУТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ (НА ПРИКЛАДІ СИТАЦІЇ В УКРАЇНІ 2014 – ПОЧАТКУ 2015 РОКІВ)

В. В. Воротинський

Анотація


У статті дається оцінка чуткам як інструменту політичних маніпуляцій у сучасній Україні. На основі аналізу існуючої класифікації пропонується авторська градація чуток в прив'язці до їх ролі у формуванні інформаційного поля 2014 – початку 2015 років. Стаття обґрунтовує тезу про те, що з розвитком ролі Інтернету в комунікаціях у дослідників з'являється можливість для якісного та кількісного аналізу чуток, оцінки їх ефективності в відповідно до цілей, аудиторії, покриття.

Ключові слова: політичне маніпулювання, техніки маніпулювання, соціальні мережі, чутки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дагбаев Э.Д. Средства массовой информации: динамические модели политической коммуникации. –– Улан-Уде : Бурятский гос. университет, 2004. –– 267 с.

Назаретян А.П. Агрессивная толпа, паника, слухи. Лекции по социальной и политической психологии / А.П. Назаретян. –– СПб. : Питер, 2004. –– 192 с.

Ольшанский Д.В. Политический консалтинг / Д.В. Ольшанский, В.Ф. Пеньков. –– Спб. : Питер, 2005. –– 448 с.

Панарин И.Н. Слухи как технология информационной войны [Електронний ресурс] / И.Н. Панарин. –– Режим досупу : http://www.panarin.com/doc/42/

Панарин И.Н. Информационная война за будущее России / И.Н. Панарин. –– М. : Горячая линия, Телеком, 2008. –– 256 с

Технологии политической власти: зарубежный опыт. –– К. : Вища школа, 1994. –– 263 с.

TNS Web Index [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.tnsglobal. ru/services/media/media-audience/internet/information


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.