ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ю. М. Мельник

Анотація


Втілення концепції сталого розвитку надає на основі сучасного типу цілісності суспільства можливість звернутися до вирішення питання соціальної безпеки та впевненості у завтрашньому дні. Оскільки сталий розвиток – це регульований розвиток: цілеспрямований контроль над змінами, які відбуваються, прогнозування та компенсація найбільш небезпечних диспропорцій розвитку дозволить втілити ідеї національної та соціальної безпеки.

Громадяни України повинні зосередитися сьогодні на тому, що їх об’єднує. Необхідно бути відданими спільній меті – тримати курс на сумісне творіння в ім’я добробуту всієї країни, що б не відбувалося. Рухатися на спільному кораблі в одному напрямку, орієнтуючись на один маяк та спільні цінності.

Ключові слова: соборність, соціальний розвиток, сталий розвиток, цілісність

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М.С. Галичина і Україна / М. С. Грушевский // Твори у 50 томах. –– Т. 1. –– Львів : ЛНУ, 2002. –– С. 379––390.

Законодавство України : Постанова Кабінету Міністрів України № 1491 от від 30 грудня 1997 р. [Электронный ресурс]. –– Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1491-97-%D0%BF. – Назва с екрану.

Кремень В.Г. Соборна Україна у цілісному світі / В. Г. Кремень // Проблеми соборності України в ХХ столітті. –– К. : Право, 1994. — С. 154–182.

Курас І. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917–20 рр.) / І. Курас, В. Солдатенко. –– К. : КНУ, 2001. –– С. 32––45.

Кузнецов Г. А. Экология и будущее: анализ философских оснований глобальных прогнозов / Г. А. Кузнецов. –– М. : Наука, 1988. –– 590 с.

Мала енциклопедiя етнодержавознавства / [вид. ред. Ю. І. Римаренко]. –– К. : «Генеза», «Довіра», 1996. –– 942 с.

Павловский М.А. Стратегия развития общества: Украина и мир (экономика, политология, социология) / М. А. Павловский. –– К. : Техника, 2001. –– 312 с.

Питухина Е. Разные взгляды на устойчивое развитие / Е. Питухина // Управління сучасним містом. –– 2004. –– № 7––9 (15). –– С. 84––89.

Розенберг Г.С. Мифы и реальность устойчивого развития / Г. С. Розенберг, С. А. Черникова, Г. П. Краснощеков и др. // Проблемы прогнозирования. –– 2000. –– № 2. –– С. 133––134.

Франко І. Одвертий лист до галицької молоді / / І. Франко // Націоналізм. Антологія. –– К. : Україна, 2000. –– С. 175 ––181.

Чайка І. Ю. Системна цілісність суспільства як фактор його прогресивного розвитку. –– Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук. –– Спец. 09.00.03 –– Соціальна філософія та філософія історії / Чайка Ірина Юріївна. –– Київ. –– 2005. –– 16 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.