ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ

І. О. Поліщук, В. К. Лур’є

Анотація


Розглянуто сутність політичних технологій. У статі наведене широке трактування поняття «політичні технології». Доведена можливість їх використання та застосування у сфері впливу на суспільну свідомість, виявлені причини їх виникнення. Обґрунтована специфіка технологій як особливої галузі діяльності, наведена їх класифікація. Зазначена необхідність застосування належних політичних технологій в Україні.

Ключові слова: політичні технології, технічна операція, соціальні технології, вплив на масову свідомість, методика дії, управлінська ситуація, публічна діяльність, система методів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Анохин М.Г. Политические технологи / М.Г.Анохин // Вестник Российского университета дружбы народов : Сер.: Политология. –– 2000. –– № 2. –– С. 101––104.

Бебик В.М. Менеджмент виборчої компанії : ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб / Валерій Бебик. –– К. : МАУП, 2001. –– 214 с.

Гельман В. Я. Россия регионов: трансформация политических режимов / В. Я. Гельман, С. И.Рыженков, М. Бри. –– М. : АСТ, 2000. –– 175 с.

Кочубей Л.О. Виборчі технології / Лариса Кочубей. –– К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. –– 332 с.

Малкин Е. Политические технологии / Е. Малкин, Е. Сучков. –– М. : «Русскя панорама», 2006. –– 680 с.

Почепцов Г. Політтехнології в загальній систематиці технологій впливу / Г. Почепцов // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. — 2008. – Спецвипуск: Політичні технології. — С. 6––20.

Прикладна політологія: навч. посіб. / [за ред. В.П. Горбатенка]. –– К. : ВЦ «Академія», 2008. –– 472 с.

СоловьевА.И. Политология. Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов / А.И. Соловьев. — Москва: Аспект Пресс, 2003. — 559 с.

Телешун С. Українські політичні реалії і політичні технології / С. Телешун // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. –– Спецвипуск : Політичні технології. –– С. 3––11.

Титаренко О. Технології як складова публічної політики та управління / О. Титаренко // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. — 2008. — Спецвипуск: Політичні технології. — С. 26––33.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.