ТРАДИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД

І. О. Поліщук

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі політичної ментальності українського народу. Використовуючи комплекс різноманітних методів, автор розкриває складний процес виникнення і розвитку політичного менталітету історичного українства.

Ключові слова: українська ментальність, державотворення, політична культура, національні традиції.


Статья посвящена актуальной проблеме политической ментальности украинского народа. Используя комплекс различных методов, автор раскрывает сложный процесс возникновения и развития политического менталитета исторического украинства.

Ключевые слова: украинская ментальность, государства, политическая культура, национальные традиции.


The article is devoted to the actual problem of political mentality of the Ukrainian people. Using a range of different methods, the author reveals the complex process of development of political and historical mentality of Ukrainians.

Key words: Ukrainian mentality, state, political culture, national traditions.
Повний текст:

PDF

Посилання


Кизима В. «Незалежність від» чи «незалежність для» / В. Кизима // Віче.–– 1993. –– № 9. –– С. 114––126.

Рудакевич О. Ментальність і політична культура української нації / О. Рудакевич // Розбудова держави. –– 1995. –– № 10. –– С. 26––30.

Таран С. Довгий ранок української державності / С. Таран // Розбудова держави. –– 1992. –– № 1. –– С. 61––64.

Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал / В. Янів // Літопис червоної калини. –– 1992. –– № 7. –– С. 21––23.

Ятченко В. Національна ментальність і модель історичного розвитку / В. Ятченко // Сучасність. –– 1995. –– № 2. –– С. 78––83.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.