ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ ПРО ПАНДЕМІЮ COVID-19: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ВИМІР

О. В. Скалацька

Анотація


В статті розглянуто соціально-філософський вимір звернень політиків на початку пандемії Covid-19. Зазначається, що новим каналом політичної комунікації є соціальні мережі, які містить низку переваг встановлення зворотного зв’язку з електоратом. Акцентується увагу на тому, що пандемія Covid-19 стала викликом для сучасного суспільства, проблемою, яка трансформувала традиційні соціальні практики та встановлені норми суспільного життя. Встановлено, що політики, як і інші лідери думок роз’яснювали необхідність впровадження нокдауну та соціальної ізоляції, соціальної дистанції для запобігання збільшення кількості захворювань новим вірусом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Володимир Зеленський. Президент України, 2020. [online] Доступно: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/?hl=ru. [04 Листопад 2020].

Данько, Ю., 2015. Соціальні мережі як засіб політичної комунікації. Evropsky politicky a pravni diskurz, 2(2), с. 204-209.

Іващук, Л., 2011, Соціальні мережі Інтернету в сучасній політичній комунікації. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 32, с. 63-70.

Клячин, А. К., 2019, Політична комунікація в сучасному суспільстві: альтернативні повідомлення та чинники диверсифікації інформаційних потоків. Гілея: науковий вісник, 145(3), с. 56-59.

Краснякова, А. О., 2015. Інтернеткомунікація як чинник становлення політичної суб’єктності особистості. Проблеми політичної психології, 2, с. 243-253.

Radzikhovskа, О., 2019. Яка соціальна мережа найпопулярніша в Україні – дослідження [online]. Доступно: https://bit.ua/2019/09/social_media/2019/[04 Листопад 2020].

Leuschner, K. E., 2012. The Use of the Internet and Social Media in U.S. Presidential Campaigns: 1992-2012. [online] Available at: https://www.academia.edu/1510408/The_Use_of_the_Internet_and_Social_Media_in_U_S_Presidential_Campaigns_1992_2012. [04 November 2020].

Presidency of the Italian Republic Official Account, 2020. [online] Available at: https://www.instagram.com/quirinale/. [04 November 2020].

Président de la République française, 2020. [online] Available at: https://www.instagram.com/emmanuelmacron/?hl=ru. [04 November 2020].

President Donald J. Trump, 2020. [online] Available at: https://www.instagram.com/realdonaldtrump/?hl=uk [04 November 2020].

REFERENCES

Volodymyr Zelenskyi. Prezydent Ukrainy, 2020. Dostupno: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/?hl=ru. [04 Lystopad 2020].

Danko, Yu., 2015. Sotsialni merezhi yak zasib politychnoi komunikatsii. Evropsky politicky a pravni diskurz, 2(2), s. 204-209.

Ivashchuk, L., 2011. Sotsialni merezhi Internetu v suchasnii politychnii komunikatsii. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 32, s. 63-70.

Kliachyn, A. K., 2019, Politychna komunikatsiia v suchasnomu suspilstvi: alternatyvni povidomlennia ta chynnyky dyversyfikatsii informatsiinykh potokiv. Hileia: naukovyi visnyk, 145(3), s. 56-59.

Krasniakova, A. O., 2015. Internetkomunikatsiia yak chynnyk stanovlennia politychnoi subiektnosti osobystosti. Problemy politychnoi psykholohii, 2, s. 243-253.

Radzikhovska, O., 2019. Yaka sotsial’na merezha najpopuliarnisha v Ukraini – doslidzhennia. [online] Dostupno: https://bit.ua/2019/09/social_media/2019/ [04 Lystopad 2020].

Leuschner, K. E., 2012. The Use of the Internet and Social Media in U.S. Presidential Campaigns: 1992-2012. [online] Available at: https://www.academia.edu/1510408/The_Use_of_the_Internet_and_Social_Media_in_U_S_Presidential_Campaigns_1992_2012. [04 November 2020].

Presidency of the Italian Republic Official Account, 2020. [online] Available at: https://www.instagram.com/quirinale/. [04 November 2020].

Président de la République française, 2020. [online] Available at: https://www.instagram.com/emmanuelmacron/?hl=ru. [04 November 2020].

President Donald J. Trump, 2020. [online] Available at: https://www.instagram.com/realdonaldtrump/?hl=uk [04 November 2020].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2020.21.2.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.