САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА

Наталія Барибіна, Денг Хуї

Анотація


Актуальність дослідження. Проблема самоефективності суб’єкта трудової діяльності в українській психології є новою та маловивченою, проте само ефективність є важливим фактором успішності професійної та трудової діяльності суб’єкта.

Мета дослідження – визначити роль само ефективності у мотивації трудової діяльності суб’єкта.

Методи та вибірка дослідження.: Опитувальник мотивації професійної діяльності Т.М. Францевої, опитувальник саморегуляції трудової діяльності К.Ф. Фоменко, Шкала самоефективності Р. Шварцера і М. Єрусалема в адаптації В. Ромека, Методика задоволеністю працею в адаптації Н. Ветрової. Вибірку досліджуваних склала 81 особа, віком 21-45 років. Вибірка за складом рівномірно представлена чоловіками та жінками, які є суб’єктами трудової діяльності.

Результати дослідження. Через застосування двофакторного дисперсійного аналізу було визначено відмінності у прояві мотивації трудової діяльності суб’єктів із різним рівнем задоволеності працею та само ефективності.

Висновки. У результатs емпіричного дослідження було виявлено, що висока само ефективність стоїть на заваді актуалізації зовнішнього мотиву праці, що полягає у прагненні у життєзабезпеченні та мотиву співпраці, та сприяє внутрішнім мотивам професійної діяльності – пізнавальному та активності. Ця тенденція підсилюється дією високої задоволеності працею. Натомість при низькій задоволеності працею низька самоефективність найбільшим чином позитивно пов’язана із зовнішніми мотивами професійної діяльності – життєзабезпечення, співпраці, визнання, та негативно – із мотивом самореалізації. Крімтого, у дослідженні показано, що на тлі недостатньої задоволеності працею низькосамоефективні суб’єкти характеризується залежністю трудової саморегуляції.

 


Ключові слова


самоефективність, задоволеність працею, мотивація трудової діяльності, професійні мотиви, саморегуляція трудової діяльності, суб’єкт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вєтрова Н. В. (2023). Психологічні особливості мотивації підприємницької діяльності у студентському віці. Дис. … 053 Психологія (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Музика О.Л. (2018). Самоефективність як чинник професіоналізації студентів. Освітологічний дискурс, 3-4. 22-23.

Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості: монографія / За ред. О. М. Кокуна. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 297 с.

Фоменко, К. І. (2018). Психологія губристичної мотивації: феноменологія, структура, детермінація. ХНПУ.

Fomenko, K. (2017). Self-Regulation of Labor Activity: the Means of Psychodiagnostics and the Role in Motivation. Наука і освіта, 11, 98–104. https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-11-13
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2023.69.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.