Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 55 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАХІВЦІВ ПЕР-ВИННИХ ТАКТИЧНИХ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
І. Є. Щербина
 
№ 55 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙ У ДІТЕЙ Анотація   PDF
О. В. Тімченко, Д. С. Похілько
 
№ 55 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СІМЕЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ КУРЦІВ Анотація   PDF
В. О. Крамченкова
 
№ 56 ДО ПРОБЛЕМИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ЛІТНЬОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
В. O. Неженцева
 
№ 56 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ОБРАЗНОЇ, МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
С. М. Бужинська
 
№ 55 ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ І ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СТРАХУ Анотація   PDF
В. В. Мельник
 
№ 55 ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
І. В. Полілуєва
 
№ 55 ЗНАЧЕННЯ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» В РОБОТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
О. Г. Солодухова, В. Л. Солодухов
 
№ 56 КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація   PDF
Т. O. Шевчук, І. Ф. Чорнобаб
 
№ 55 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
Г. І. Меднікова
 
№ 56 МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЇ ЗОРОВИХ СПРИЙМАНЬ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ Анотація   PDF
Є. П. Синьова, С. О. Риков, С. В. Федоренко, С. Ю. Могілевський, І. В. Шаргородська, Л. І. Денисюк
 
№ 56 МЕТОДОЛОГІЧНА ОПТИКА ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ Анотація   PDF
А. А. Фурман
 
№ 56 МОТИВАЦІЙНО-ПОТРЕБОВА МОДЕЛЬ ТЮТЮНОВОЇ АДДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ Анотація   PDF
В. O. Крамченкова
 
№ 55 НЕВРОТИЧНІ РИСИ ТА НАХИЛИ ОСОБИСТОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ВАЛЕОУСТАНОВКИ Анотація   PDF
Ю. І. Фельдман
 
№ 55 НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ В УМОВАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
О. А. Панченко, А. В. Кабанцева, О. Б. Сімоненко
 
№ 56 ОБРАЗ ТІЛА ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ПОРУШЕНЬ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ Анотація   PDF
Л. М. Абсалямова
 
№ 56 ОПТИМІЗМ В СИСТЕМІ ПОНЯТЬ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Анотація   PDF
М. М. Кузнєцова
 
№ 55 ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ ЯК РЕСУРС КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ Анотація   PDF
А. В. Поденко
 
№ 55 ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ С ОПТИМИСТИЧЕСКИМ АТРИБУТИВНЫМ СТИЛЕМ Анотація   PDF
М. М. Кузнецова
 
№ 56 ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ Анотація   PDF
О. М. Грінченко
 
№ 55 ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У МОЛОДИХ ЖІНОК1 Анотація   PDF
В. В. Зарицька, Л. Б. Бекіньова
 
№ 55 ОСОБЛИВОСТІ МЕТАПАМ’ЯТІ У СТУДЕНТІВ-БІЛІНГВІВ Анотація   PDF
Т. Б. Хомуленко, Н. О. Бурейко
 
№ 56 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ Анотація   PDF
Г. І. Зеленін
 
№ 55 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СТАВЛЕННЯ ДО ТІЛА Анотація   PDF
М. В. Коваленко
 
№ 55 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ДОСВІДУ У СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
Л. М. Лисенко
 
1 - 25 з 57 результатів 1 2 3 > >>