Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 56 ДО ПРОБЛЕМИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ЛІТНЬОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
В. O. Неженцева
 
№ 56 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ОБРАЗНОЇ, МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
С. М. Бужинська
 
№ 56 КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація   PDF
Т. O. Шевчук, І. Ф. Чорнобаб
 
№ 56 МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЇ ЗОРОВИХ СПРИЙМАНЬ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ Анотація   PDF
Є. П. Синьова, С. О. Риков, С. В. Федоренко, С. Ю. Могілевський, І. В. Шаргородська, Л. І. Денисюк
 
№ 56 МЕТОДОЛОГІЧНА ОПТИКА ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ Анотація   PDF
А. А. Фурман
 
№ 56 МОТИВАЦІЙНО-ПОТРЕБОВА МОДЕЛЬ ТЮТЮНОВОЇ АДДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ Анотація   PDF
В. O. Крамченкова
 
№ 56 ОБРАЗ ТІЛА ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ПОРУШЕНЬ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ Анотація   PDF
Л. М. Абсалямова
 
№ 56 ОПТИМІЗМ В СИСТЕМІ ПОНЯТЬ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Анотація   PDF
М. М. Кузнєцова
 
№ 56 ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ Анотація   PDF
О. М. Грінченко
 
№ 56 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ Анотація   PDF
Г. І. Зеленін
 
№ 56 ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
О. В. Гармаш, Т. М. Єльчанінова
 
№ 56 ПОЯСНЮВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ ВІДНОШЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ Анотація   PDF
М. А. Кузнєцов, Я. В. Козуб
 
№ 56 ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИХ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ Анотація   PDF (Русский)
Т. Н. Лазоренко
 
№ 56 ПСИХОДІАГНОСТИКА ПРОВІДНОЇ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
К. І. Фоменко
 
№ 56 ПСИХОДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЛІГІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
О. І. Кузнецов
 
№ 56 ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЗАВЗЯТОСТІ В СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
О. С. Галата
 
№ 56 ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
М. В. Саврасов, О. В. Чернякова, Ю. Д. Фомічева
 
№ 56 ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД МОЛОДОСТІ Анотація   PDF
Ю. І. Фельдман
 
№ 56 ПСИХОСОМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПАЛІАТИВНИХ КЛІЄНТІВ Анотація   PDF
Д. М. Туркова
 
№ 56 РИЗИК ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ ТА ГУБРИСТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ НА КРИЗОВИХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ Анотація   PDF
О. В. Вдовиченко
 
№ 56 РОЛЬ ІМАГІНАЦІЇ У ФУНКЦІОНУВАННІ ІНТРАЦЕПТИВНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
Т. Б. Хомуленко, К. М. Родіна
 
№ 56 СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕПРЕСІЇ ЯК ЧИННИК СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
А. І. Агаркова
 
№ 56 ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
К. І. Фоменко, І. В. Полілуєва
 
№ 56 ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВІЦІ РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ Анотація   PDF
М. В. Сурякова
 
1 - 24 з 24 результатів