Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 55 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАХІВЦІВ ПЕР-ВИННИХ ТАКТИЧНИХ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
І. Є. Щербина
 
№ 54 АКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ ЯК УМОВА ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ Анотація   PDF
С. Б. Кузікова
 
№ 55 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙ У ДІТЕЙ Анотація   PDF
О. В. Тімченко, Д. С. Похілько
 
№ 53 АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ Анотація   PDF
О. М. Турчак
 
№ 54 ВІДНОШЕННЯ ЯК СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
О. Г. Солодухова, В. Л. Солодухов
 
№ 54 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ ІЗ ВИБОРОМ НИМИ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ Анотація   PDF
Я. М. Карачевцев
 
№ 53 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІВНЯ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ І ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЖІНОК З КРИЗИСНИХ СІМЕЙ, РОЗЛУЧЕНИХ ЖІНОК ТА ЖІНОК ЗІ ЗВИЧАЙНИХ СІМЕЙ Анотація   PDF
О. Є. Фальова, С. О. Ніколаєнко
 
№ 55 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СІМЕЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ КУРЦІВ Анотація   PDF
В. О. Крамченкова
 
№ 53 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА У ИРАНСКИХ СТУДЕНТОВ ВГУЗУ «УМСА» Анотація   PDF
Е. В. Ткаченко
 
№ 53 ГУБРИСТИЧНА МОТИВАЦІЯ ОПТИМІСТІВ ТА ПЕСИМІСТІВ Анотація   PDF
К. І. Фоменко, М. М. Кузнєцова
 
№ 53 ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ Й ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
О. В. Ябурова
 
№ 56 ДО ПРОБЛЕМИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ЛІТНЬОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
В. O. Неженцева
 
№ 54 ДОСВІД ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧАСНИКАМИ АТО НА БАЗІ МЕНСЬКОГО САНАТОРІЮ «ОСТРЕЧ» Анотація   PDF
І. Б. Ковальова, В. І. Мозговий
 
№ 53 ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Я. О. Мовчан
 
№ 56 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ОБРАЗНОЇ, МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
С. М. Бужинська
 
№ 54 ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
Н. В. Даниленко
 
№ 53 ДУХОВНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ФАКТОР САМОСВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ Анотація   PDF (English)
O. Yu. Golovina
 
№ 55 ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ І ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СТРАХУ Анотація   PDF
В. В. Мельник
 
№ 55 ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
І. В. Полілуєва
 
№ 55 ЗНАЧЕННЯ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» В РОБОТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
О. Г. Солодухова, В. Л. Солодухов
 
№ 53 КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Д. В. Полєжаєв, М. Ю. Тихомиров
 
№ 53 КОГНИТИВНЫЙ ТРЕНИНГ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ Анотація   PDF (Русский)
Е. В. Заика
 
№ 56 КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація   PDF
Т. O. Шевчук, І. Ф. Чорнобаб
 
№ 55 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
Г. І. Меднікова
 
№ 54 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЧИННИКУ СТАТІ У СТРУКТУРІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
М. В. Саврасов
 
1 - 25 з 110 результатів 1 2 3 4 5 > >>