РІВЕНЬ ВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ЯК ЧИННИК ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ

Ге Тінг, Надія Скрипник

Анотація


Актуальність проблеми. Проблема залежності естетичного розвитку від рівня сформованості вербальної креативності не була досліджувана у сучасній вітчизняній психології. Частково проблема психологічних умов розвитку естетичного сприйняття та здібностей була розкрита у дослідженнях В. Найчук та К.Фоменко (2021, 2022). Під естетичним розвитком у представленому дослідженні розуміється рівень розвитку естетичного інтелекту та здібностей, а також здатностей до візуально-просторових уявлень.

Мета дослідження – виявити залежність рівня естетичного розвитку від рівня вербальної креативності.

Результати. Показано відмінності в естетичному розвитку студентів з різним рівнем вербальної креативності та академічної успішності.

Висновки. Високий рівень вербальної креативності передбачає найвищі показники естетичного інтелекту та естетичних здібностей, утім середній рівень вербальної креативності так само характеризується достатньо високими показниками цих показників, утім низький рівень вербальної креативності передбачає значно нижчі показники естетичного інтелекту та естетичних здібностей студентів.

Менш успішні у навчанні студенти з низьким рівнем вербальної креативності характеризуються низьким рівнем естетичного інтелекту. При достатньому рівні вербальної креативності незалежно від рівня успішності у майбутніх дизайнерів виявляється високий рівень естетичного інтелекту.

Визначено, що при низькому рівні вербальної креативності показники естетичного сприйняття студентів є найнижчими.

Здатність до самоконтролю візуальних уявлень, побудови образів, маніпуляцій з ними у студентів з високим рівнем вербальної креативності є найвищою незалежно від рівня академічної успішності.


Ключові слова


вербальна креативність, естетичний розвиток, естетичний інтелект, естетичні здібності, академічна успішність, просторові візуальні уявлення, естетичне сприйняття, студенти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Демків В.Г. (2021). Регулятивні чинники розвитку творчої активності майбутніх дизайнерів. Дис. …доктора філософії. Х. ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Найчук В.В., Фоменко К.І., Кузнецов О.І. (2021). Психодіагностика естетичного інтелекту особистості. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. 64. 158-178.

Фоменко К.І., Найчук В.В. (2022) Психодіагностика естетичних здібностей. . Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. 66. 334-352.

Шандрук С.К., Ге Тінг (2022). Кубики Рорі як психодіагностичний інструментарій для дослідження вербальної креативності особистості. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. 367-375.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2023.69.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.