ЗДАТНІСТЬ ДО ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ТІЛЕСНОГО Я У ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ КОГНІТИВНОГО ІНСАЙТУ

Тамара Хомуленко, Юрій Гресь

Анотація


Актуальність дослідження. Вивчення когнітивного інсайту у межах психічної норми є недостатнім, крім того недостатньо вивченою виявляється проблема ролі когнітивного інсайту у роботі з психосоматичними порушеннями, зокрема у консультуванні клієнтів із соматичними скаргами.

Мета дослідження – визначити відповідність між рівнем когнітивного інсайту у процесі психологічного супроводу осіб із соматичними скаргами та рівнем їх здатності до вербалізації тілесного Я. 

Результати. Визначено відповідність між рівнем когнітивного інсайту та здатністю до вербалізації тілесного Я у осіб із соматичними скаргами.

Висновки.Вивчення когнітивного інсайту у досліджуваних із соматичними скаргами у процесі впровадження з ними програми психологічного супроводу, що містить оздоровчі психотехнології показало певну відповідність між його рівнем та специфікою здатності до вербалізації тілесного Я. Так, виявлено позитивні кореляції із когнітивним інсайтом та, передусім, здатністю фіксувати та концентрувати увагу на внутрішніх відчуттях, яка проявляється у їх диференційованій вербалізації. Крім того, існують прямі зв’язки когнітивного інсайту із обізнаністю про тіло взагалі та про власне тіло як продукт пізнання і аналізу власного тілесного досвіду, а також здатністю вбачати у тілі причину і наслідок подій внутрішнього і зовнішнього простору людини.

Визначено, що достатній (середній та високий) рівні когнітивного інсайту передбачають найвищі показники психосоматичної компетентності (здатності до вербалізації тілесного Я) у осіб із соматичними скаргами, натомість при низькому рівні когнітивного інсайту ці показники варіюють від низьких до середніх значень


Ключові слова


когнітивний інсайт, здатність до вербалізації тілесного Я, психосоматична компетентність, соматичні скарги, імагінація, трансформаційні ігри, психодіагностика, психотехнології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Хомуленко Т.Б., Крамченкова В.О. (2016). Методика проективної діагностики тілесного Я. Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки». 5. 39-45

Хомуленко Т.Б., Крамченкова В.О., Фоменко К.І., Obukhov-Kozarovitsky Ya.L. (2019). Complex of methods of imaginative psychotherapy of the body in healthy psychotechnology “RIC”: efficiency and features of application .Psychological Counseling and Psychotherapy. 12. 36-48

Хомуленко Т. Б., Кузнецов О. І. (2018). Психосоматична трансформаційна гра «Шлях до філософського камня» та її еффективність у розвитку тілесного Я. Психологічне консультування і психотерапія. 9. 23-33.

Beck A. T., Baruch E., Balter J. M., Steer R. A. , Warman D. M. (2004). A new instrument for measuring insight: the Beck Cognitive Insight Scale Schizophrenia Research 68 319–329

Loesch, W. (2008) Imaginative Körperpsychotherapie (IKP) als komplementäre Psychotherapiemöglichkeit auch für Krebspatienten. In: Reiners H. (Hrsg.): Neue Versorgungskonzepte in der Onkologie. Eine Tagung der Landesarbeitsgemeinschaft Onkologische Versorgung Brandenburg e. V. (LAGO). Berlin.

Wilda-Kiesel A. (2004) Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapeutische Medizin, Kompaktlehrbuch Physiotherapie; Urban & Fischer, München, Jena.

Van Camp L.S.C., Sabbe B.G.C., Oldenburg J.F.E. (2017). Cognitive insight: A systematic review, Clinical Psychology Review, 55, 12-24, https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.04.011.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2023.69.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.