МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РЕЛІГІЙНИХ КОПІНГІВ

Олексій Кузнецов, Ксяо Шенгуї

Анотація


Актуальність дослідження. Проблема психодіагностики релігійних копінгів є актуальною у контексті вивчення релігійної поведінки віруючих та ресурсного потенціалу віри.

Мета дослідження - стандартизувати методику дослідження релігійних копінгів М. Кулкарні.

Методи дослідження. Здійснено факторизацію пунктів україномовного варіанту методика оцінки переконань та поведінки у подоланні стресу (Assessment of Beliefs and Behaviors in CopingFinal Version). Валідність превірялась кореляційним аналізом з показниками Шкали молитви А. Лакоу.

Результати. Показано валідність та надійність україномовного варіанту методики релігійних допінгів М. Кулкарні.

Висновки. Адаптований україномовний варіант методики дослідження релігійних копінгів представлений шкалами: «Внутрішньорелігійний копінг», що розкриває прагнення віруючого у релігії знайти життєвий шлях та спілкуватись із вищими силами; «Пошук соціальної підтримки у релігії» описує прагнення віруючого бути у соціальній спільноті інших віруючих; «Зовнішньорелігійний копінг» розкриває роль релігії у структуруванні життя віруючого, допомозі у наділенні життя смислом та користю; «Копінг релігійної ідентифікації» розкриває прагнення підтримки життєвих цінностей через релігію та належність до певної конфесії. Перевірка конвергентної ваідності шкал методики показала наявність низки позитивних кореляцій з різними молитовними практиками.


Ключові слова


релігійність, молитва, релігійні копінги, копінг-стратегії, особистість віруючого, психодіагностика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Єсип М. З. (2010). Адаптація методики «Релігійні копінг-стратегії» (RCOPE) К. Парґамента, Г. Кюніґа і Л. Перез. Соціальна психологія. 2 (40). 150–160.

Єсип М.З. (2014). Прагматична оцінка релігійних способів долаючої поведінки. Проблеми сучасної психології. 24. 314-327.

Єсип, М. З. (2012). Релігійні уявлення віруючих з різними копінг-стратегіями:дис. кандидата псих. наук: 19.00.01 (Doctoral dissertation Львів, 2012 216с.).

Грабовська С., Єсип М. (2020). Проблема копінгу в сучасних психологічних дослідженнях. Соціогуманітарні проблеми людини. 4. 188-199.

Хомуленко Т., Кузнецов О., К. Фоменко К. (2018). Молитва як предмет мовленнєвої діяльності та її комунікативний намір. Psycholinguistics. 23, 1. 309-326.

Kulkarni‚ Monique Shah. (2012). Initial Development and Validation of the Assessment of Beliefs and Behaviors in Coping (ABC). Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. The University of Texas at Austin August 2012
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2023.69.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.