ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГІВ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП

Олена Околович, Євгеній Клопота

Анотація


Актуальність дослідження. Проблема розвитку професійно значущих особистісних якостей педагогів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти (далі ЗДО) набуває своєї важливості, зокрема у зв’язку із емоціогенністю професійної діяльності, високим ступенем емоційного напруження, постійної міжособистісної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Мета дослідження. Теоретично проаналізувати сутність та переваги використання тренінгу  як засобу розвитку професійно значущих особистісних якостей педагогів інклюзивних груп ЗДО та перевірити ефективність впровадженої тренінгової програми.

Методи дослідження. Нами було використано метод аналізу та синтезу психологічної, психолого-педагогічної літератури та проведено  експериментальне дослідження.

Результати і висновки. Проведений нами аналіз надав можливості зробити висновки, що професійно значущі особистісні якості педагогів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти, зокрема емоційний інтелект, емпатію, толерантність можна і необхідно розвивати у будь-якому віці. Враховуючи те, що інклюзивна освіта вимагає розвиненості спеціальних навичок, можемо відзначити, що тренінг є ефективним засобом у розвитку професійно значущих особистісних якостей педагогів. Саме цей засіб організованого інтенсивного психолого-педагогічного впливу сприяє регуляції емоційних станів, допомагає у вирішенні професійного самовизначення, отримання знань та навичок з подальшим використанням результатів у покращенні інклюзивного процесу ЗДО. Можемо стверджувати, що тренінг є універсальним інструментом в роботі з педагогами інклюзивних груп ЗДО щодо розв’язання завдань, пов’язаних з вихованням, навчанням, розвитком дітей з ООП, умінням контролювати власні емоції, пізнання та сприйняття свого внутрішнього світу та дитини, а також особистісного, професійного зростання та зміцнення емоційного стану особистості.


Ключові слова


тренінг, педагоги ЗДО, діти з особливими освітніми потребами, особистісні якості, інклюзивні групи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бех І.Д. (2003) Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2 : Особистісно– орієнтований підхід: когнітивно-практичні засади. Київ. 344 с.

Клопота Є.А. (2013) Тренінг самопізнання та саморозвитку. Запоріжжя. 208с.

Лук’янчук Н.В. (2013) Класифікація видів тренінгів. Навчання й виховання обдарованої дитини: теорія та практика,1. 272-279.

Манюхіна І.В. (2012) Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми сиротами та позбавленими батьківського піклування. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 37 (2). 16-22.

Методика освіти «рівний рівному» (2007) навчально-методичний посібник Н.О. Лещук, Ж.В. Савич, Н.В. Заверико та ін. Київ: Наш час. - 104с.

Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу (2011) навчальний посібник О.М.Шевчук. Умань. -133с.

Писклярова А.В., Мацко Л.А. Психологічний тренінг як інноваційний метод виховної роботи у вищому навчальному закладі. ВНТУ. URL: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Pysklyarova_Matsko.php

Слободянюк І.А. (2010) Тренінг партнерського спілкування. Київ. 48с.

Федорчук В.М. (2016) Тренінг особистісного зростання: навчальний посібник. Київ. 250с.

Buckley, R., & Caple, J. (1992). The Theory and Practice of Training (2nd ed.). London: KoganPage.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2023.69.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.