ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА

Марина Омельченко

Анотація


Мета: стаття присвячена висвітленню результатів дослідження особливостей професійної свідомості корекційних педагогів.

Методи: Для досягнення цілей дослідження було використано ділові ігри, тестування, оцінювання корекційного педагога керівником (куратором, директором), аналіз спеціальної документації, спостереження за діяльністю та метод розв’язання професійних задач.  Результати обробляються математично і накопичуються в базі даних. Вони розроблені і представлені у форматі таблиць.

Результати: Для визначення рівнів розвитку професійної свідомості корекційних педагогів застосовувалися як теоретичні, так і емпіричні підходи. У статті представлено детальний опис розроблених рівнів за кожною компонентою професійної свідомості (когнітивною, рефлексійною, аксіологічною, мотиваційною, афективною), визначено основні етапи дослідницької роботи: структурування професійної свідомості; зовнішнє оцінювання діяльності корекційного педагога; порівняльний аналіз результатів дослідження першого та другого етапів експерименту; встановлено залежності між рівнями професійної свідомості й різними факторами розвитку професійної діяльності. Також наводяться отримані в ході експерименту числові результати. Виявлено фактори впливу на рівні розвитку професійної свідомості корекційних педагогів: досвід професійної діяльності, умови праці, особистісні обставини, обізнаність у питаннях значущості рівня професійної свідомості та її компонент у професійному розвитку працівника. Отримані в ході дослідження результати дали підстави для розроблення шляхів оптимізації розвитку професійної свідомості корекційних педагогів: поширення досвіду професійної діяльності; створення оптимальних професійних умов; адаптування особистісних обставин; поширення знань щодо питань значущості рівня професійної свідомості та її компонент у професійному розвитку корекційного педагога.

Висновки: Висвітлені у статті матеріали дозволяють зазначити необхідність: підвищення рівнів розвитку професійної свідомості корекційних педагогів; формування адекватної професійної самооцінки; встановлення залежності між професійною свідомістю та рівнем професійної компетентності; забезпечення позитивного впливу виявлених факторів розвитку професійної свідомості; розроблення розвиткової технології щодо оптимізації процесу розвитку професійної свідомості у корекційних педагогів з різним досвідом роботи.

Ключові слова: корекційний педагог; професійна діяльність; професійна самооцінка; професійна свідомість; професійний розвиток.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Hordieieva K.S. (2014). Profesiini tsinnosti v systemi sotsialno-pedahohichnoi roboty: psykholohichnyi aspect [Professional Values in the System of Social-Pedagogical Work: Psychological Aspect]. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu – Humanization of Learning-Educational Process. Sloviansk: DDPU. Vypusk XVIII. (Ch.1.) 182-188 [in Ukrainian].

Klimov, E.A. (2004). Psikhologiia professionalnogo samoopredeleniia [Psychology of Professional Self-Determination]. M.: Akademiia [in Russian].

Ksenzova, T.N. (2009). Formirovanie professionalnykh predstavlenii u studentov v obrazovatelnom prostranstve VUZa [Formation of Professional Ideas of Students in the Educational Space of the Higher Educational Establishment]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriia: Pedagogika – Herald of Moscow State Regional University. Series: Pedagogy. № 2. 51-60 [in Russian].

Omelchenko M.S. (2018). Psykholohichni aspekty stanovlennia profesiinoi svidomosti korektsiinoho pedahoha [Psychological aspects of formation of the correctional teacher’s professional consciousness]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Psykholohichni nauky. – Scientific Herald of Kherson State University. Series: Psychological Sciences, 1, Tom I, 143-147 [in Ukrainian].

Satanovska, L.A. (2016). Formuvannia tsinnostei ta tsinnisnykh profesiinykh oriientatsii studentskoi molodi u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Formation of Values and Valuable Professional Orientations of Students’ Youth in the Higher Educational Establishments of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohika – Herald of Taras Shevchenko Kyiv National University. Pedagogy. (Vol. 1.) 58-65 [in Ukrainian].

Slobodchikov, V.I. (2013). Psikhologiia cheloveka: vvedenie v psikhologiiu subieektivnosti [Psychology of Subjectivity]. M.: Izd-vo PSTGU [in Russian].

Santrock J. W. (2004) Educational psychology. Boston [etc.] : McGraw-Hill [in Englisch].

Tomasello M. (2008) Origins of Human Communication. MIT Press [in Englisch]. URL https://www.livelib.ru/author/325364-majkl-tomasello
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.