КОНСТРУКТОРИ «LEGO» ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ірина Дорожко, Людмила Туріщева

Анотація


Мета: оцінити рівень розвитку у молодших школярів елементів критичного мислення у процесі роботи з конструктором. 

Основними завданнями є:

1) проаналізувати склад поняття «критичне мислення» у роботах дослідників; 2) встановити основні характеристики критичного мислення та здатності до нього; 3) виявити вплив «LEGO» на розвиток критичного мислення у молодших школярів.

Методи: Порівняльний аналіз джерел наукової педагогічної літератури, інтерпретація, формулювання висновків. Результати обробляються математично і представлені у форматі порівняльних таблиць.

Результати. У статті представлено аналіз психолого-педагогічних досліджень. Проаналізовано поняття «критичне мислення»,  показано його ознаки. Сформульовано особливості критичного мислення молодшого школяра, розглянуто навчальні можливості конструктора.  Виявлено особливості розвитку критичного мислення у молодших школярів у процесі виконання завдань з конструктором «LEGO»

Заняття з «LEGO» надають можливості різнобічного розвитку учнів і формування найважливіших компетенцій, відображених у концепції Нової української школи. критичне мислення формується та розвивається під час опрацювання інформації, розв’язання задач, проблем, оцінки ситуації, вибору раціональних способів діяльності. Саме, у процесі роботи з конструктором, у першу чергу, здійснюється опрацювання інформації, оцінка ситуації. Тому,  цей процес можна вважати умовою розвитку критичного мислення.

Дослідження містить емпіричні результати, які отримано у ході роботи з експериментальними даними. У процесі виконання завдань зафіксовано наступні показники: здатність викласти ідеї своїми словами; вміння знайти причини та наслідки; вміння поєднати кілька ідей в одну, створити нову ідею.

Висновки.  Шкільна практика потребує розробки нових технологій формування критичного мислення школярів у процесі навчання, використання сукупності різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними навчального матеріалу, узагальнення отриманих знань.

 Завдання з  «LEGO» необхідно використовувати в роботі з молодшими школярами для розвитку критичного мислення.

Ключові слова: критичне мислення, ознаки критичного мислення,  молодший школяр.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Cluster, D. (2001). What is Critical Thinking? International journal about thinking development through reading and writing, Peremena, 4, P. 15-18.

Facione, P. (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Research Findings and Recommendations. American Philosophical Association, Newark. California State University, Fullerton

Lindsay G., Hull K.S., Thompson R.F. Creative and Critical Thinking. Retrieved from http://www.tsure.ru /University/Faculties/Fib/PiBG/creative.html

Terno, S. (2011). Teoriya rozvytku krytychnoho myslennya (na prykladi navchannya istoriyi) [The Theory of Critical Thinking Development (on the example of teaching history)]. Zaporizhzhia: Zaporizhzhya National University [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.