ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Я-КОНЦЕПЦІЇ ПІДЛІТКІВ ІЗ СУБ’ЄКТИВНИМ ПЕРЕЖИВАННЯМ САМОТНОСТІ

Оксана Помазова

Анотація


Aктуальність проблеми: обумовлена загостренням проблеми самотності в сучасному суспільстві, визнанням почуття самотності однією з причин відхилень у поведінці підлітків, недостатністю досліджень зв’язку між суб’єктивним переживанням підлітками самотності та формуванням їх Я-концепції як новоутворення даного віку. 

Мета: визначення специфіки взаємозв’язку Я-концепції і суб’єктивного переживання самотності у підлітків різних вікових груп.

Методи: методика діагностики рівня суб’єктивного переживання почуття самотності Д. Рассела і М. Фергюсона, методика дослідження Я-концепції підлітків Е. Пірса і Д. Харріса в модифікації А. М. Прихожан (324 учня 5-9 класів віком 10-15 років); однофакторний дисперсійний аналіз, t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок, кореляційний аналіз за методом Пірсона.

Результати дослідження. Визначено відмінності в показниках Я-концепції підлітків із різними рівнями суб’єктивного переживання самотності. Встановлено, що з віком збільшується кількість параметрів Я-концепції підлітків, пов’язаних із суб’єктивним переживанням самотності. За групою 10-11-річних  підлітків до таких параметрів належать тривожність, сприйняття ситуації в школі, самооцінка зовнішньої привабливості та задоволеності в сфері спілкування з однолітками. За групою 12-13-річних підлітків до даних параметрів додаються ставлення до себе, задоволеності життєвою ситуацією, задоволеності своїм положенням в сім’ї, а за групою  14-15 річних підлітків – самооцінка інтелекту. Разом із тим, частота та інтенсивність суб’єктивного переживання самотності має тенденцію до збільшення від 10-11 до 12-13 років і подальшого зниження у 14-15-річних підлітків.

 Ключові слова: самотність, суб’єктивне переживання самотності, Я-концепція, підлітковий вік, стабільний період підліткового віку, кризовий період підліткового віку.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Dolginova, O. B. (1996). Odinochestvo i otchuzhdennost v podrostkovom i iunosheskom vozraste [Loneliness and disengagement in teenage and juvenile years] (Abstract of dissertation of Candidate of Psychological Sciences). The Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg [in Russian].

Zhelezniakova, Yu. V. (2013). Samotnist u pidlitkovomu vitsi yak sotsialno-psykholohichna problema [Loneliness in teenage years as a socio-psychological problem]. Bulletin of the University of Dnipropetrovsk.“Pedagogocs and Psychology” Vol. 19. pp. 67-74 [in Ukrainian].

Zavorotnykh, E. N. (2009). Sotsialno-psikhologicheskie osobennosti odinochestva kak subieektivnogo perezhivaniia [Socio-psychological peculiarities of loneliness as a subjective experience] (Dissertation of Candidate of Psychological Sciences).). Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg [in Russian].

Katerinina, A. A. (2013). Psikhologicheskoe soderzhanie perekhodnogo perioda ot mladshego shkolnogo k mladshemu podrostkovomu vozrastu [Psychological content of the transaction period from primary school age to early teenage age] (Abstract of dissertation of Candidate of Psychological Sciences). Russian State University for the Humanities, Moscow [in Russian].

Koroteeva, E. M. (2011). Situatsionnye, lichnostnye determinanty i tipy odinochestva podrostkov [Situational, personal determinants and types of teenage loneliness] (Abstract of dissertation of Candidate of Psychological Sciences). Kuban State University, Krasnodar [in Russian].

Korchagina, S. G. (2005). Genezis, vidy i proiavleniia odinochestva [Genesis, types and manifestations of loneliness]. Moscow: Moscow Psychological and Social Institute [in Russian].

Myronets, M. H. (2013). Psykholohichni osoblyvosti perezhyvannia samotnosti v pidlitkovomu vitsi [Psychological peculiarities of loneliness experience in teenage years]. Science and education, 1-2, 66-68 [in Ukrainian].

Peplo, L. E., Mitseli, M., Morash, B. (1989). Odinochestvo i samootsenka [Loneliness and self-esteem]. N. E. Pokrovsky (Eds.), Loneliness labyrinths (pp. 169-191). Моscow: Progress [in Russian].

Polivanova, K. N. (2000). Psikhologiia vozrastnykh krizisov [Psychology of developmental crisis]. Моscow: Аcademy [in Russian].

Rogova, E. E. (2007). Perezhivanie odinochestva podrostkami s raznoi sotsialnoi napravlennostiu [Loneliness experience of the teenagers with different social orientation]. Psychology issue, 5, 39-46 [in Russian].

Rubinstain, K., Sheiver, F. (1989). Odinochestvo v dvukh gorodakh Severo-Vostoka [Loneliness in two cities of the North-East]. N. E. Pokrovsky (Eds.), Loneliness labyrinths (pp. 320-342). Моscow: Progress [in Russian].

Slobodchikov, I. M. (2005). Perezhivanie odinochestva v ramkakh formirovaniia «Ia-kontseptsii» podrostkovogo vozrasta [Loneliness experience within formation of teenagers’ self-concept]. Psychological Science and Education, 1, 28-32 [in Russian].

Slobodchikov, I. M. (2006). Teoretiko-eksperimentalnoe issledovanie fenomena odinochestva lichnosti (na materiale podrostkovogo vozrasta) [Theoretical and experimental research of personality’s loneliness phenomenon (based on the teenage age material)] (Abstract of the dissertation of a doctor of psychological sciences). Russian State University for the Humanities, Moscow [in Russian].

Smirniagina, M. M. (2009). Vozrastnye granitsy i psikhologicheskoe soderzhanie stabilnogo perioda podrostkovogo vozrasta [Age limits and psychological content of the teenage age stable period]. Bulletin of South Ural State University. Psychology, 5 (138), 56-61[in Russian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.