ГУБРИСТИЧНА МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Карина Фоменко, Вікторія Надьон, Наталія Діомідова, Ольга Шукалова

Анотація


Актуальність і мета дослідження: вивчення губристичних мотивів молодших школярів є новим напрямком наукових розвідок, тому дослідження особливостей самосвідомості та особистісних рис молодших школярів в залежності від їх домінуючої губристичної мотивації є актуальним і визначило мету дослідження.

Методи і вибірка дослідження: проективна методика «Казкове царство», проективна методика «Дерево», проективний казковий тест, методика «Стиль саморегуляції поведінки дітей – ССПД М2». Вибірку склали 204 молодших школяра.

Результати і висновки: у результаті емпіричного дослідження губристичної мотивації особистості у молодшому шкільному віці виявлено її п’ять її типів: 1) помірне домінування губристичного мотиву досягнення переваги; 2) збалансованість губристичних мотивів досягнення переваги та досконалості; 3) виражене  домінування губристичного мотиву досягнення переваги; 4) низький рівень губристичної мотивації; 5) домінування губристичного мотиву досягнення досконалості.

Реальний та бажаний статус школяра відповідає мірі його губристичності, так само як і домінуючі емоційні стани (агресія чи тривога), мотиви (афіліативні потреби, які обумовлюють мотиви співпраці чи потреби у перевазі, які обумовлюють мотиви конкуренції) чи особистісні властивості.  Молодші школярі з домінуванням прагнення до досконалості добре адаптовані у колективі, мають статус друга, прагнуть бути лідером, виявляють афіліативні потреби, високу моральність, самокритичність, рефлективність, характеризуються високою самооцінкою. Отже, типологічні профілі губристичної мотивації обумовлюють усвідомлення власного статусу у класі та прагнення змінити його, визначають прояв особистісних рис, потреб, мотивів та домінуючих емоційних станів. Губристична мотивація у молодшому шкільному віці позначається на здатності до саморегуляції поведінки. Лише за умови гармонійного розвитку обидвох губристичних мотивів стає можливим формування здатностей до саморегуляції поведінки молодшого школяра.

Ключові слова: губристичні мотиви, самосвідомість, статус у класі, прагнення до досконалості, прагнення до переваги.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kolacoglaw, K. (2003). Skazochnyy proyektivnyy test: Dlya issledovaniya lichnosti detey [Projective fairytale test: o study the personality of children]. Moscow: Kogito-center.

Dickstein, E. (1977). Self and selfesteem. Theoretical foundations and the irimplications for research. Human Development, 20, 4, 43-56

.

Fomenko, K. I. (2018). Hubrystychna motyvatsiya: fenomenolohiya, struktura, determinatsiya [Hubristic Motivation: Phenomenology,

Structure, Determination]. Kharkiv: Dis-plus.

Fomenko, K. I. (2017). Psykhodiahnostyka motyvatsiynoyi sfery molodshoho shkolyara [Psycho-diagnostics of the motivational sphere of the younger schoolchild]. Visnyk KHNPU imeni H.S. Skovorody. Psykholohiya - Bulletin of KhNPU named after G.S. Scovoroda, Psychology, 55, Kharkiv: KhNPU, 280-295.

Fomenko, K. I., Shcherbakova, O. O., Zhukova, N. S. (2019). Hubrystychni prahnennya do perevahy ta doskonalosti uchniv osnovnoyi shkoly z riznym sotsiometrychnym statusom [Hubristic aspirations for superiority and excellence of primary school students with different sociometric status]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ «Teoriya i praktyka suchasnoyi psykholohiyi» - Collection of scientific works "Theory and practice of modern psychology. 3 V.2. Zaporizhia, P. 101 – 106.

Morosanova, V. I., Bondarenko, I. N. (2015). Diagnostika samoregulyatsii cheloveka.[Diagnosis of human self-regulation]. Moscow: Kogito-center.

Rogers, K. (2006). Counseling and psychotherapy. Recent approaches in the field of practical work. Publisher of the Institute of Psychotherapy.

Rogers, K. (1994). Konsultirovaniye i psikhoterapiya. Noveyshiye podkhody v oblasti prakticheskoy raboty [Counseling and psychotherapy. Latest Practical Approaches] Moscow: Izd. Progress, Univers, 480.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.