ДІАГНОСТИКА ЖИТТЄТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: МЕТОДИКА ОЖЗ-П (ОПИТУВАЛЬНИК ЖИТТЄТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ)

Анастасія Большакова

Анотація


Метою дослідження було створення психодіагностичної методики для вивчення життєтворчих здібностей у підлітковому віці.

Методи. Для оцінки валідності створеної методики використано Тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва, Тест життєстійкості С. Мадді, Опитувальник толерантності до невизначеності С. Баднера, Опитувальник самоактуалізації. У процесі статистичної обробки здійснено факторний аналіз методом головних компонент та обертанням факторних структур за принципом Varimax, кореляційний аналіз, розрахування коефіцієнту Кронбаха.

Результати. Система емпіричних індикаторів життєтворчості містить у собі прояви здібностей до: самопізнання та саморефлексії, смислоутворення, гнучкості, кретивності, планування, саморозвитку, життєстійкості. З урахуванням цих індикаторів створено методику, яка дозволяє діагностувати рівень розвитку життєтворчих здібностей за шкалами:

- «креативність» характеризує здібності щодо знаходження захоплюючого у будь-якій справі, створення нового у будь-якій діяльності;

- «самопізнання» оцінює життєтворчі здібності щодо самоспостереження, розуміння своїх індивідуальособливостей, знаходження причин своїх вчинків;

- «осмисленість життя» характеризує здібності знаходити смисл існування та життєве призначення, відчувати наповненість життя;

- «цілеспрямованість» оцінює здібності формулювати життєві цілі, виявляти активність, рішучість та наполегливість у реалізації задумів;

- «гнучкість» виявляє здібності щодо толерантності до невизначеності, , гнучкості у життєвому плануванні, готовності до змін у житті;

- «саморозвиток» оцінює здібності щодо організації власного психічного та фізичного самовдосконалення, активності у саморозвитку;

- «життєстійкість» виявляє здібності, пов’язані зі здатністю протистояти життєвим труднощам: долати складні проблеми, розв’язувати конфлікти, опиратися деструктивному тискові та маніпуляціям оточуючих.

Висновки. Створено психодіагностичну методику для вивчення життєтворчих здібностей у підлітковому віці. Створена методика має задовільні характеристики надійності та валідності.

Ключові слова: життєтворчість, життєтворчі здібності, опитувальник життєтворчих здібностей, підлітковий вік, психодіагностика.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богданова Н. (2011). Культура життєтворчості особистості. Філо-софсько-світоглядний аналіз. Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова,

Большакова А.М. (2010). Опитувальник життєтворчих здібностей. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. № 2 (29). С. 70-75.

Сохань Л.В. (1996). Складові життєтворчості. Психологія і педа-гогіка життєтворчості. Київ : Ін-т змісту і методів навчання. С. 156-203.

Демчук О.О., Воробйов А.М. (2016). Психологія життя як паради-гма життєтворчості. Психологія: реальність і перспективи. Вип. 6. С. 43-47.

Ямницький В.М. (2006). Розвиток життєтворчої активності особи-стості: теорія та експеримент. Одеса: ПНЦ АПН України.

Budner, S. (1992). Intolerance for ambiguity as a personal variable. Journal of Personality, 30. Р. 29-50
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.