МЕТАКРЕАТИВНІ ЗДІБНОСТІ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ІНТРОСПЕКТИВНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Микола Саврасов

Анотація


В ході нашого дослідження ми прагнемо запропонувати надійну та валідну стандартизовану методику психологічної діагностики метакреативних здібностнй, яка спиралася б на сучасну наукову психологічну модель діагностованого явища, та відповідала критеріям нормативності, валідності та надійності. Вдалося встановити, що до структури метакреативних здібностей входять креативний компонент із його внутрішньою структурою та видовою своєрідністю, мотиваційно-когнітивний компонент, рефлексивно-перцептивний компонент, рефлексивно-регулятивний компонент. Нами запропонована та емпірично перевірена на відповідність основним психоиетричним критеріям експериментально-інтроспективна методика «Метакреативні здібності» (EIMCA) складається з двох блоків – «Обізнаність в сфері креативності» та «Рефлексія в сфері креативності» метою яких є визначення рівня орієнтації досліджуваного в такому психічному явищі як креативність людини в її процесах, видах та шляхах сприяння її повноцінному функціонуванню та визначення міри диференційованості самооцінки креативності, в якій  проявляється схильність до деталізації в характеристиці власної креативності; визначення міри адекватності самооцінки креативності, в якій проявляється якість прогностичної функції по відношенню до власних креативних результатів; визначення рівня прояву схильності до планування креативного процесу; визначення міри прояву рефлексивних функцій у реалізації креативного процесу, за рахунок яких здійснюється їх моніторинг.

Ключові слова: метакреативність, суб’єкт, діяльність, критерій, метод, особливість, структура, показник.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Dotsevich T. I. (2016) Metakohnityvna kompetentnist subiekta pedahohichnoi diialnosti u vyshchii shkoli [Metacognitive competence of the subject of pedagogical activity in higher education]: avtoref. dys. ... dokt. psykhol. nauk. K.: In-t psykholohiii im. H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. [in Ukranian].

Kashapov M. M. (2013) Formirovanie professionalnogo tvorcheskogo myshleniia [Forming of professional creative thinking]. Yarosl. gos. un-t im. P.G. Demidova. Yaroslavl: YarGU. [in Russian].

Kulakov S.A., Votrin A.V. (2015) Metakognitivnye processy v integrativnoj psihoterapii (issledovanie edinichnogo sluchaja) [Metacognitive processes in integrative psychotherapy (case study)] // Klinicheskaja i medicinskaja psihologija: issledovanija, obuchenie, praktika: jelektron. nauch. zhurn. [Clinical and medical psychology: research, training, practice: electron. scientific journal]. N 2 (8). Jelektronnyj resurs. Retrieved from http://medpsy.ru/climp [in Russian].

Maksymenko S. D. (2006) Heneza zdiisnennia osobystosti [Genesis of personality]. K.: Vydavnytstvo TOV «KMM» [in Ukranian].

Stepanov O. M. (2006) Psykholohichna entsyklopediia [Psychological Encyclopedia]. K.: «Akademvydav». [in Ukranian].

Petrovskiy A. V., Jaroshevskiy M.G. (1990) Psihologija. Slovar' [Psychology. Dictionary]. M.: Politizdat. [in Russian].

Sventsitskii A.L. (2008) Kratkii psikhologicheskii slovar [Short psychological dictionary]. M.: TK Velbi, Izd-vo Prospect. [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2019.61.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.