ПСИХОЛІНГВІСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ «БЕЗПЕКА»

Надія Лунченко

Анотація


Актуальність дослідження: вбачається у необхідності визначення психолінгвістичного значення концепту психологічної безпеки.

Мета дослідження: на основі прикладного психолінгвістичного дослідження описати психолінгвістичне значення вербалізованого концепту «безпека».

Методи дослідження. Основним методом дослідження був психолінгвістичний експеримент, основним етапом якого був вільний асоціативний експеримент (ВAE) з словом-стимулом "Безпека". Додаткові методи були опитування (для уточнення результатів ВAE), анкету (для уточнення характеристик вибірки). Серед математикостатистичних методів аналізу результатів дослідження був використаний частотний аналіз.

 Результати дослідження. Результатом проведеного дослідження був опис психолінгвістичного значення концепта «безпека». Визначено, що слово «безпека» асоціюється з: домом. Спокоєм, захистом, сім’єю, комфортом. Воно утворює семантичний простір ресурсів, благополуччя та комфорту, асоціюється із соціальними інститутами та способами захисту та самооборони.

Висновки. Результати психолінгвістичного експерименту показали, що вербалізований концепт «безпека» у повсякденній мовній свідомості майбутніх психологів, що є білінгвами, виражається у зв’язку із ближньою периферією («дім», «спокій», «захист», «комфорт»).

Асоціативне поле концепту «безпеки» представлені семами, що відбиваються у периферійних психолінгвістичних значеннях – «сімя», «охорона», «затишок», «тепло», «надійність» і множині іних значень крайньої периферії.

Загалом отримані результати знаходять підтвердження у зарубіжному дослідженні, присвяченому аналізу і опису концепту «безпека», який характеризується декількома семантичними рівнями, високочастотними асоціатами подібної семантики.


Ключові слова


psychological safety, psycholinguistic significance, free associative experiment, concept, psychological descriptors.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аркаева Н.И. (2015). Формирование смысложизненных ориентаций у студентов-психологов как фактор психологической безопасности личности. Концепт, 2. 96—100.

Баева И.А. (2006). Психология безопасности как направление психологической науки и практики. Национальный психологический журнал, 1 (1). 66—68.

Баева И.А. (2012). Психологическая безопасность образовательной среды как ресурс психического здоровья субъектов образования [Электронный ресурс]. Психологическая наука и образование, 17. 4. 11—17 . Режим доступу: https://psyjournals .ru/psyedu/2012/n4/57717 .shtml (дата обращения: 10 .06 .2020) .

Просвирнина Н.Н. (2015). Формирование ценностных ориентаций как условие психологической безопасности подростка. Концепт, 1. 6—10.

Тылец В.Г., Красянская Т.М. (2020). Психолингвистическое исследование концептов «опасность» и «безопасность» в языковом сознании студентов. Вопросы психолингвистики 1 (43).84-97.

Ценностные основания психологической науки и психология ценностей / Отв . ред . В .В . Знаков, Г. В. Залевский . М .: ИП РАН, 2008 . 342 с .

Edmondson A.C. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, 44 (2). 350—383. DOI:10 .2307/2666999

Edmondson A.C. et al. (2016). Understanding Psychological Safety in Health Care and Education Organizations: A Comparative Perspective Research in Human Development, 13 (1). 65—83. DOI:10 1080/15427609 .2016 .1141280

Edmondson A.C., Lei Z. (2014). Psychological Safety: The History, Renaissance, and Future of an Interpersonal Construct. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1. 23—43. DOI:10 .1146/annurevorgpsych-031413-091305

Greene M.T., Gilmartin H.M., Saint S. (2020). Psychological safety and infection prevention practices: Results from a national survey. American Journal of Infection Control, 48 (1). 2—6. DOI:10 .1016/j.ajic.2019.09 .027

Obrenovic B. et al. (2020). Work-Family Conflict Impact on Psychological Safety and Psychological Well-Being: A Job Performance Model. Frontiers in Psychology, 11. 475. DOI:10 .3389/fpsyg .2020 .00475

Song Y., Peng P., Yu G. I (2019). Would Speak Up to Live Up to Your Trust: The Role of Psychological Safety and Regulatory Focus. Frontiers in Psychology,10. 2966. DOI:10 .3389/fpsyg.2019.02966

Torralba K.D., Jose D., Byrne J. (2020). Psychological safety, the hidden curriculum, and ambiguity in medicine. Clinical Rheumatology, 39. 667—671. DOI:10 .1007/s10067-019-04889-4

Wanless S.B. (2016). The role of psychological safety in human development. Research in Human Development, 13 (1). 6—14. DOI:10 .1080/15427609 .2016 .1141283

Zeng H., Zhao L., Zhao Y.(2020). Inclusive Leadership and Taking-Charge Behavior: Roles of Psychological Safety and Thriving at Work // Frontiers in Psychology,11. 62. DOI:10 .3389/fpsyg .2020 .00062
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2021.65.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.